2015-09-10 14:27:00

Папата към новите епископи: бъдете свидетели, учители и мисионери


„Бъдете свидетели на Възкръсналия. Това е вашето първостепенно и незаменимо задължение. На вас е поверено проповядването на реалността, която поддържа цялата Църква: Исус Възкръсна!“. Това бе насърчението на Папа Франциск към новоръкоположените епископи през настоящата година, които тези дни са в Рим на обучителен курс, организиран от Конгрегациите за епископите и Източните църкви.

Това проповядване, посочи Папа Франциск, „не е лесно, защото днес света е толкова доволен от своето настояще, поне привидно, а хората са забравили за вечността. Мнозина от нашите съвременици са така превзети от циничното изчисление на собственото оцеляване, че са станали безразлични, и не рядко, непромокаеми дори за възможността за живота, който не умира“. Въпреки това, отбеляза Папата, „сме затрупани от въпроси, чиито отговори не могат да дойдат от другаде освен от окончателното бъдеще“. Става въпрос за „драматичните предизвикателства като глобализацията, епохалния феномен на миграцията, експлоатираната и заплашена околна среда, труда, опустяването на взаимоотношенията, разпространената безотговорност, отклонението от пътя на толкова много младежи и самотата на многобройни възрастни“.

„Нито една сфера от човешкия живот не може да бъде изключена от интересите на един Пастир“, е предупреждението на Папа Франциск, който цитира своята Енциклика Evangelii Gaudium: „Приканвам ви да бъдете епископи педагози, духовни водачи и катехисти за онези, които посещават вашите общности и пристъпват към Евхаристията“. Като се позова на кръстените, „които не живеят изискванията на Кръщението“, Папата отбеляза, че „някои от тях са се отдалечили, защото са били разочаровани от обещанията на вярата или защото пътят за тяхното осъществяване им се е видях твърде взискателен. На са малко онези, които напуснаха, затръшвайки вратата, укорявайки ни за нашите слабости и опитвайки се да се убедят, че са били заблудени от надеждите, опровергани накрая“.

„Бъдете епископи способни да пресичат техния път, дори да станете и вие привидно загубили се пътници, питайки какво се е случило в техния живот, без да се скандализирате от техните болки и разочарования. Стоплете сърцето им, за да се отворят очите им, да променят посоката си и да се завърнат при Онзи, от когото се бяха отдалечили“.

Накрая Папа Бергольо призова епископите мисионери „да търсят и онези, които не познават Исус или винаги са се оказвали от Него и да вървят в тяхната посока, без страх или неудобство “. Не е вярно – подчерта Папата – „че можем да пренебрегнем тези наши далечни братя. Не ни е позволено да се премахне безпокойството за техните съдбини“. Преди всичко с оглед предстоящия Юбилей на Милосърдието – завърши Папа Франциск – „нашите общности ще бъдат обогатени от това, което те имат да споделят с нас“.

svt/ sir
All the contents on this site are copyrighted ©.