2015-09-08 12:29:00

Pranciškus prašo vyskupų liudyti įtikinamą Jėzų


Šventąjį Tėvą Pranciškų pirmadienį aplankė Portugalijos vyskupų konferencijos nariai lydimi Lisabonos patriarcho, kard. Manuel Clemente. Vizito „Ad Limina Apostolorum“ proga vyskupams popiežius įteikė savo sveikinimų ir paraginimų laišką, kuriame daug dėmesio skyrė jaunimo klausimams, pabrėždamas jaunimo evangelizavimo svarbą.

Sužavėti jaunimą Evangelija religinio abejingumo aplinkoje – tai opus klausimas. Šiandien reikia siekti, kad katekizmo Kristus taptų regimas jaunimui jo aplinkos katechetų, kaip ir visos bendruomenės liudijime. Kartą kai Kristus paklausė mokinių, ar ir jie nori eiti kas sau, dvylikos apaštalų vardu atsiliepė Petras sakydamas: pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tą dieną Apaštalai įrodė labai aiškų dalyką - kad Jėzus juos įtikino. Tačiau XXI amžiuje daugelį vietinių Bažnyčių palieka jaunimas. Taip yra todėl, patikino Pranciškus, kad mūsų siūlomas Jėzaus šiandien neįtikina. Jaunimas apleidžia Bažnyčią, kadangi mūsų receptai neduoda atsakymų į nerimą jiems keliančias problemas. Jaunimas tikrai susižavi, tik jei Jėzus eina išvien su jaunimu ir kalba širdies kalba. Todėl geidautina, kad katechetai ir visa bendruomenė pereitų nuo mokyklinio modelio prie katechumeninio modelio: reikia ne vien intelektinių žinių, bet ir asmeninio susitikimo su Jėzumi Kristumi, išgyvenamo pagal pašaukimo formavimo dinamiką, kurioje Dievas šaukia ir žmogus atsiliepia. Negali būti, parašė Pranciškus, kad tiek daug jaunuolių yra bedarbiai, o Dangaus karalystei trūksta darbininkų ir tarnų. Pirmasis žingsnis tebūna ganytojų ir ganomųjų asmeninis ir pastoracinis atsivertimas, kad visi galėtų džiaugsmingai ištarti šventą tiesą, jog Bažnyčia – mūsų namai. Popiežius be to pasidžiaugė, kad Bažnyčios Portugalijoje episkopatas yra broliškas, jo klausosi dauguma gyventojų ir institucijų, nors ne visuomet juo seka.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.