2015-09-07 15:16:00

Popiežius Pranciškus: kiekvienoje parapijoje po vieną pabėgėlių šeimą


Popiežius Pranciškus su ypatingu prašymu kreipėsi į visas Europos katalikų religines bendruomenes, pirmiausiai į parapijas, taip pat į vienuolynus ir šventoves, kad jos visos priimtų po vieną pabėgėlių šeimą. Šis popiežiaus Pranciškaus paraginimas tuoj pat sukėlė daug atgarsių. Popiežius kalbėjo sekmadienį Šv. Petro aikštėje tuoj po vidudienį jo vadovautos „Viešpaties Angelo“ maldos. Netrukus žinia apie popiežiaus prašymą apskriejo visą pasaulį, pasiekė visus Europos kraštus, neaplankė nei Lietuvos. Rodos visos nacionalinės žiniasklaidos priemonės skelbė išsamius pranešimus apie Popiežiaus raginimą praėjus vos porai valandų nuo jo pasisakymo. Tiesa, kreipdamasis į Europos parapijas Popiežius Pranciškus nekalbėjo apie migrantus, jis šio žodžio nepaminėjo nei sykio, o kalbėjo vien tik apie pabėgėlius, apie dešimtis tūkstančių pabėgėlių, bėgančių nuo mirties dėl karo ir bado, apie jų tragediją ir apie Europos krikščionių pareigą pagal Evangeliją priimti pačius mažiausius ir apleistuosius. Romos vyskupas priminė tikintiesiems gailestingumo pavyzdį, kurį konkrečiais darbais paliudijo Nobelio taikos premiją pelniusi Kalkutos motina Teresė, Bažnyčios palaimintoji. Netrukus perduosime popiežiaus Pranciškaus paraginimo tekstą ištisai, jo balso įrašą su vertimu. Priminsime, kad Popiežius kreipėsi į kiekvieną Europos katalikų parapiją, religinę bendruomenę, vienuolyną ir šventovę kviesdamas, kad jos išgyventų pabėgėlių šeimos priėmimą kaip pasirengimą būsimiems Šventiesiems Gailestingumo Metams, kurie prasidės lygiai po trijų mėnesių, gruodžio 8 dieną. Kartu tai buvo bene pirmas tiesioginis popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į Europos parapijas; prašymas, kuriuo su parapijomis užmezgė tiesioginį dialogą. Šventasis Tėvas kreipėsi ir į Europos vyskupus, reikšdamas viltį, kad jie parems šį jo prašymą savo vyskupijoje.

Popiežiaus Pranciškaus prašymo kalbos tekstas:

(Popiežius Pranciškus) Brangūs broliai ir seserys, Dievo gailestingumas atpažįstamas per mūsų darbus, kaip kad savo gyvenimu paliudijo palaimintoji Kalkutos motina Teresė, kurios mirties metines prisiminėm vakar. Dešimčių tūkstančių pabėgėlių tragedijos akivaizdoje, bėgančių nuo mirties dėl karo ir bado ir keliaujančių su gyvenimo viltimi, Evangelija mus kviečia būti artimu patiems mažiausiems ir apleistiesiems. Jiems suteikti konkrečią viltį. Ne vien tik sakyti: „drąsos, kantrybės!...“. Krikščioniškoji viltis yra kovinga, atkakliai žengianti į aiškų tikslą. Todėl, priartėjus Gailestingumo jubiliejui kreipiuosi į visos Europos parapijas, religines bendruomenes, vienuolynus ir šventoves, kad išreikštų Evangelijos konkretumą ir priimtų po vieną pabėgėlių šeimą. Tai bus konkretus pasirengimo Šventiesiems Gailestingumo Metams gestas. Kiekviena Europos parapija, kiekviena religinė bendruomenė, kiekvienas vienuolynas, kiekviena šventovė tepriima vieną šeimą, pradedant nuo mano vyskupijos Romos. Kreipiuosi į savo brolius Europos vyskupus, tikrus ganytojus, kad savo vyskupijose paremtų šį mano prašymą primindami, kad Gailestingumas yra antras meilės vardas: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25,40). Taip pat dvi Vatikano parapijos šiomis dienomis priims dvi pabėgėlių šeimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.