2015-09-07 18:05:00

Parapija nėra klebonija. Pranciškaus kreipimasis dėl svetingumo pabėgėliams


Sekmadienį popiežiui Pranciškui paprašius, kad kiekviena parapija, šventovė, vienuolinė kongregacija Europoje parodytų svetingumą ir priimtų pabėgėlius, Vatikano Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ paskelbė komunikatą, kuriame yra keli svarbūs patikslinimai.

Pirmiausia, kai popiežius Pranciškus pamini „Europą“, tai, anot t. Lombardi „nereiškia kai kurių vietų“ Europoje. Kitaip tariant, Šventojo Tėvo kreipimasis nėra skirtas tiesiogiai kokiai nors politinei struktūrai, kaip kad Europos Sąjunga ar Šengeno zona, tačiau visoms Europoje esančioms, kad ir kur jos būtų, katalikų bendruomenėms.

Popiežius nori, kad katalikų bendruomenė uždegtų svetingumą situacijoje, kurioje „pabėgėlių ir migrantų problemų mastas iškyla kaip naujausia ir skubiausia konkretaus solidarumo kontinente vieta“, paaiškina t. Lombardi. Katalikai kviečiami solidarumui ir svetingumui, kūrybingam ir dosniam atsakymui į kvietimą, kuris gimė popiežiui ruošiantis Gailestingumo jubiliejui. Gailestingumas nėra koks nors institucinis planas, tačiau pirmiausia kiekvieno darbai.

Panašiai, kai popiežius kalba apie „parapijas“, jis pirmiausia turi galvoje vienoje ar kitoje teritorijoje esančias parapijines bendruomenes, o ne vien namus, kuriuose gyvena klebonai. Parapijinės bendruomenės galės atrasti savo būdus būti svetingomis.

T. Lombardi komunikate taip pat primenami prieš du metus, 2013 metų rugsėjo 10 dieną socialiniame Astalli centre Romoje pasakyti žodžiai, skirti vienuolinėms bendruomenėms: „Viešpats kviečia drąsiau ir dosniau parodyti svetingumą bendruomenėse, namuose, tuščiuose vienuolynuose... Mieli vienuoliai ir vienuolės, Bažnyčiai nereikia tuščių vienuolynų tam, kad juos paverstų viešbučiais ir užsidirbtų pinigų. Tušti vienuolynai nėra mums, bet Kristaus kūnui, kuriuo yra pabėgėliai. Be abejo, tai nėra paprasta, reikia kriterijų, atsakomybės, bet taip pat drąsos. Daug darome, bet gal esame kviečiami padaryti daugiau, ryžtingai priimdami ir dalindamiesi su tais, kuriuos Apvaizda mums dovanojo, kad tarnautume“.

Galiausiai Šventojo Sosto spaudos salės direktorius primena, kad pačiame Vatikane egzistuoja dvi parapijinės bendruomenės, nors ir labai skirtingos: šv. Onos ir šv. Petro bazilikos. Kiekviena iš jų atras savo būdą atsiliepti į popiežiaus kvietimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.