2015-09-07 17:45:00

Mišios Mortos namuose. Komunija su armėnų patriarchu


Pirmadienio, rugsėjo 7 dienos ryto Mišios šv. Mortos namuose, kuriuose yra popiežiaus butas, išsiskyrė tuo, kad jose taip pat Eucharistiją aukojo naujasis armėnų apeigų katalikų patriarchas Grigalius Petras XX, armėnų katalikų Bažnyčios Sinodo nariai vyskupai ir keletas kunigų; taipogi rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri ir kiti šios kongregacijos pareigūnai kunigai.

Jau liepos 25 dieną, tuoj pat po to, kai naujasis armėnų katalikų patriarchas buvo išrinktas ir paprašė bendrystės su Apaštalų sosto įpėdiniu, Pranciškus ją suteikė specialiu raštu. Tačiau pirmadienio Mišiose ši bažnytinė bendrystė, jos giliausia reikšmė, buvo išreikšta per bendrą Eucharistijos aukojimą ir pasidalijimą. Kai po „Dievo avinėlio“ maldos popiežius Pranciškus iškėlė pateną (liturginį indelį) su Kristaus Kūnu, prie jo prisijungė ir armėnų patriarchas Grigalius Petras XX, kurį laiką jie abu laikė pateną ir po to ją padėjo ant altoriaus. Tokį pat gestą jie pakartojo ir su taure, kurioje buvo konsekruotas vynas, Kristaus Kūnas. Po akimirkos maldingos tylos, popiežius pasiūlė patriarchui Kristaus Kūną, kurį jie priėmė vienu metu, o po to vienas po kito priėmė Kristaus Kraują. Šie gestai išreiškia tą vienybę, kuri sieja Romos Bažnyčią bei jos vyskupą ir armėnų katalikų Bažnyčią.

Popiežiaus Pranciškaus homilijos mintys susiejo dienos Evangelijos skaitinį, pasakojusį apie fariziejų įtūžį ir ketinimą nužudyti Jėzų už tai, kad jis stebuklingai gydė ir šabo dieną, armėnų tautos likimą ir, plačiau žiūrint, krikščionims tenkančius persekiojimus.

Brangūs broliai ir seserys, nėra krikščionybės be persekiojimo. Atsiminkite paskutinį palaiminimą: kai jus temps į sinagogas, kai jus persekios ir keiks – toks yra krikščionio likimas. Ir šiandien, susidūrus su šiuo faktu pasaulyje, galybėms, kurios gali tai sustabdyti sąmoksliškai tylint, atsiduriame prieš šį krikščionio likimą. Bet tai reiškia eiti Jėzaus keliu, - pasakė Pranciškus, priminęs daugelį persekiojimų, kuriuos patyrė armėnai, pirmoji krikščioniška tauta – mirtį nuo kankinimų, nuo troškulio, nuo bado, nuo šalčio – vien todėl, kad buvo krikščionys.

Tegu Viešpats šiandien leidžia pajusti meilę mūsų kankiniams ir mūsų pašaukimui būti kankiniais. Nežinome, kada tai atsitiks. Nežinome. Bet tegu Viešpats suteikia drąsos malonės, kad jei vieną dieną patirtume persekiojimus, liudytume kaip tie krikščionys kankiniai, ypač armėnų tautos krikščionys, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.