2015-09-05 13:54:00

Svätý Otec prijal členov „Farských evanjelizačných buniek“


Vatikán 5. septembra - Svätý Otec prijal dnes v Aule Pavla VI. na audiencii päťtisíc členov tzv. Farských evanjelizačných buniek, ktorí takto oslavujú oficiálne cirkevné uznanie definitívnym schválením štatútov. V úvode pápež pozdravil dona „PiGi“ Periniho a poďakoval mu za kňazské nasadenie a oduševnenie, ako aj za poslušnosť Duchu Svätému pri zakladaní Farských evanjelizačných buniek v Taliansku. Ide o evanjelizačnú metódu, ktorá má svoj pôvod v Kórei, odkiaľ sa vďaka americkému kňazovi Michaelovi Eiversovi ujala na Floride. V roku 1987 cez farára z Milána dona „PiGi“ Periniho sa metóda,  spojená s dennou 24 hodinovou adoráciou, rozšírila aj v Taliansku. Dnes sú Farské evanjelizačné bunky rozšírené po celom svete.

Svätý Otec v úvode príhovoru naznačil cieľ Farských evanjelizačných buniek:

„Vy máte povolanie byť semenom, skrze ktoré je farské spoločenstvo povzbudzované k jeho misionárskemu poslaniu, a preto neodolateľne cítite vo vašom vnútri pozvanie stretávať ľudí a ohlasovať im krásu evanjelia. Táto misijná túžba vyžaduje predovšetkým načúvanie hlasu Ducha Svätého, ktorý  naďalej hovorí k svojej Cirkvi a pobáda ju ísť cestičkami niekedy ešte málo poznanými, ale rozhodujúcimi pre cestu evanjelizácie.“

Pápež prítomných povzbudil, aby zostali otvorení tomuto načúvaniu a nenechali sa znechutiť pre únavu alebo problémy, pretože to je podmienka, aby zostali verní Pánovmu slovu, a zároveň je to podnet na prekonanie rôznych prekážok, s ktorými sa stretávajú na ceste evanjelizácie. Pripomenul tiež, aby Eucharistia bola centrom ich života osobného i komunitného a na margo stanov Farských evanjelizačných buniek poznamenal:

„Vaše stanovy boli schválené v nedeľu Božie milosrdenstvo. Kiežby ste vždy svedčili o nežnosti Boha Otca a jeho blízkosti ku každému, a najmä k tým, ktorí sú najslabší a opustení.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.