2015-09-05 16:13:00

Popiežius Pranciškus: Bažnyčia yra Tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems


Popiežius Pranciškus šeštadienį susitiko su tarptautinio Parapijinių evangelizavimo branduolių sąjūdžio atstovais. Audiencijoje „Pauliaus VI“ salėje Vatikane dalyvavo per penkis tūkstančius sąjūdžio atstovų, kurių daugumą sudarė italai. Sąjūdis prieš kelis mėnesius buvo oficialiai Bažnyčios pripažintas, nors veikia parapijose jau daugelį dešimtmečių. Kreipdamasis į audiencijos dalyvius popiežius pasakė kalbą, kvietė nepamiršti, jog statutai padeda žengti teisingu keliu, tačiau geriems darbams reikia puoselėti charizmą.

Prašau jūsų, kad užuot saugoję statutus neprarastumėte charizmos, - kalbėjo popiežius Pranciškus. -

Jūs stengiatės kasdieniu įsipareigojimu ir bendradarbiaudami su kitais judėjimais padėti, kad parapijų bendruomenės taptų kaip šeimos. Susitikimuose  namuose dalytis džiaugsmais ir vargais yra autentiška evangelizavimo patirtis, primenanti pirmykštės Bažnyčios gyvenimą. Savo branduolių veikloje stengiatės puoselėti bendruomeninio gyvenimo stilių, siekiant atvirumo kitam, nieko neteisiant. Iš tiesų, mūsų teisėjas yra Viešpats ir jei užeina noras kitą teisti, geriau užčiaupk burną. Tai Viešpaties patarimas: Neteiskite ir nebūsite teisiami,  - kalbėjo Pranciškus.

Popiežius drąsino, kad Eucharistija visuomet būtų  sąjūdžio evangelizavimo misijos centre, kad kiekvienas sąjūdžio branduolys būtų tikra eucharistinė bendruomenė, kurioje duonos laužymas prilygtų Jėzaus Kristaus tikro buvimo mūsų tarpe pripažinimui. Joje galėsite liudyti tikėjimo grožį, nes Eucharistijoje patiriame meilę, kuri nežino ribų; konkrečiai liudykim, jog Bažnyčia yra Tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems, kad ir koks būtų sunkus gyvenimas. Štai kviečiu jus liudijimui, jog Bažnyčia yra Tėvo namai, ragino popiežius. Bažnyčia yra Tėvo namai, kuriuose yra pakankamai vietos visiems. Ir Jėzus, ir Evangelija sako: kreipkitės į visus, į gerus ir blogus, į visus, be jokio skirtumo.

Šventasis Tėvas palinkėjo, kad Parapijiniai evangelizavimo branduoliai visuomet gebėtų liudyti Dievo Tėvo švelnumą ir artumą kiekvienam žmogui, ypač tiems, kurie yra silpni ir vieniši. Audiencijos pabaigoje popiežius pakvietė kartu sukalbėti „Sveika Marija“ maldą, paprašė melstis už jį ir suteikė Apaštališkąjį palaiminimą.

 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.