2015-09-02 15:41:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima - Evangelijos vertybių liudytoja


Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie evangelizuojančią šeimą, apie šeimos kaip tikėjimo mokytojos ir visų pirma evangelinių vertybių liudytojos vaidmenį.

Pirmiausia popiežius pastebėjo, kad Evangelijose yra keletas vietų, kurios kai kam kelia abejonių ar įmanoma Jėzaus sekimą suderinti su šeimyninių ryšių puoselėjimu. Audiencijos pradžioje buvo skaitomi evangelisto Mato užrašyti Kristaus žodžiai: „Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs“ (Mt 10,37). Jėzus tikrai nenori panaikinti ketvirtojo įsakymo, kuriuo Dievas liepia mylėti tėvą ir motiną, - sakė popiežius. Jėzus čia kalba apie tikėjimo į Dievą svarbą ir norėdama jį iškelti, sugertina su tuo kas brangiausia, su šeimos ryšiais ir jausmais. O antra vertus, juk ir šeimos ryšiai, išgyvenami tikėjimo į Dievą ir jo meilės kontekste yra perkeičiami, įgyja gilesnės prasmės.

Raginimas šeimos ryšius pajungti tikėjimui ir klusnumui Viešpačiui, jų nežaloja, bet priešingai – gina nuo egoizmo, degradavimo, išsaugo nemariam gyvenimui, - kalbėjo Pranciškus. Taip pat ir žmonių santykiuose vyraujantis šeimyniškas stilius yra palaiminimas visais žmonijai. Kai šeimyniniai santykiai tampa Evangelijos liudijimu, jie gali nuveikti neįsivaizduojamus dalykus, jų dėka tampa ranka pasiekiamais istorijoje nuveikti Dievo darbai. Stebuklingai iš beviltiškos padėties išgelbėto vaiko šypsena paaiškina Dievo veikimą geriau už tūkstantį teologijos traktatų. Vyras ar moteris, kurie rizikuodami aukojasi dėl vaiko, ne tik dėl savo vaiko, geriau už bet kokį mokslininką paaiškina kas yra meilė.

Šeimos ir Dievo sąjunga turi pasipriešinti bendruomeniškumo erozijai šiandieniniuose miestuose, - tęsė Pranciškus. Mūsų miestai tapo dykumomis, nes juose trūksta meilės, trūksta šypsenos. Daug pramogų, daug būdų prarasti laiką, linksmintis, bet meilės trūksta. Ir tik šeima, dirbantys tėtis ir mama, vaikai... tik šeimos šypsena gali pasipriešinti miesto tapimui dykuma. Tai meilės mūsų šeimose pergalė. Jokia ekonominė ar politinė inžinerija negali atstoti šeimos. Pagal Babelio projektą statomi negyvi dangoraižiai. Tik Dievo Dvasia gali suželdinti dykumą. Iš savo bokštų, iš savo elitinių šarvuotų narvų turime išeiti į atviras erdves, pas žmones, atviri šeimyniškai meilei, - sakė Pranciškus.

Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje buvo paminėtos kaip tik šią dieną, rugsėjo 2-ąją, sukakusios Antrojo pasaulinio karo pabaigos Tolimuosiuose Rytuose septyniasdešimtosios metinės. Popiežius Pranciškus, prašydamas Mergelės Marijos užtarimo,  meldė Viešpatį, kad šiuolaikinis pasaulius būtų apsaugotas nuo tokių kančių ir tragedijų. O vis dėl to ir šiandien žmonės kenčia. Taika tai nuolatinis visų tautų troškimas, ypač tų, kurios kenčia nuo šiuo metu vykstančių konfliktų. Persekiojamos mažumos, persekiojami krikščionys, naikinimo šėlsmas, ginklų gamyba ir prekyba ginklais, sukruvinti ginklai, aplaistyti nekaltųjų krauju. Niekados daugiau karo! Tai šauksmas, kuris išsiveržęs iš mūsų ir daugybės geros valios vyrų ir moterų širdžių kyla į Taikos Karalių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.