2015-09-01 13:51:00

Popiežius Pranciškus: Guoskime, stiprinkime vieni kitus


Po vasaros pertraukos, antradienio rytą, pirmąją rugsėjo mėnesio dieną, popiežius Pranciškus, aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje, vėl sakė homiliją. Šios dienos pirmajame skaitinyje iš šv. Pauliaus laiško tesalonikiečiams kalbama apie tenykštės krikščionių bendruomenės nerimą laukiant Viešpaties sugrįžimo dienos. Mes nežinome kada tai įvyks, rašo jiems apaštalas Paulius, dėl to visą laiką turime budėti ir gyventi kaip šviesos vaikai, guosdami ir stiprindami vieni kitus.

„Toks yra patarimas: guoskite, stiprinkite vieni kitus. Apie tai reikia kalbėti. Aš klausiu: ar mes kalbame, kad Viešpats sugrįš, kad su juo susitiksime? O gal mes kalbama apie daugybę kitų dalykų – teologiją, Bažnyčios reikalus, kunigus, vienuoles, vyskupus ir panašiai? Kas yra mūsų paguoda ir viltis? Stiprinkite vieni kitus. Stiprinkite vieni kitus bendruomenėje. Apie ką mes kalbame savo bendruomenėse ir parapijose? Ar laukiame sugrįžtančio Viešpaties? O gal tik plepame apie tą ir aną, kad greičiau praeitų laikas ir per daug nenuobodžiautume?“

„Tai tiesa, kad Viešpats ateis mūsų teisti kaip pavaizduota nuostabioje Siksto koplyčios Paskutiniojo teismo scenoje. Bet pagalvokime ir apie tai, kad pagaliau jį pamatysime savo akimis, kad visiems laikams su juos apsikabinsime. Apaštalas mus ragina šią mūsų turimą viltį liudyti kitiems. Tai ir bus tikra paguoda, tikras vieni kitų stiprinimas. Mes esame tikri, kad savo akimis matysime Dievo gerumą.“

„Prašykime Viešpatį malonės, kad ta vilties sėkla, kurią jis pasėjo mūsų širdyse, bręstų ir augtų iki pat galutinio susitikimo su juo. Aš tikiu, kad Viešpats tikrai gyvas. Aš žinau, kad su juo susitiksiu. Aš žinau, kad jis išeis manęs pasitikti. Toks yra mūsų gyvenimo horizontas. Prašykime Viešpatį šios malonės ir eidami savo keliu guoskime vieni kitus gerais darbais ir geru žodžiu.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.