2015-08-31 11:51:00

Malda už persekiojamus krikščionis ir už žūstančius migrantus


Po kartu su Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusiais tikinčiaisiais sukalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos, popiežius Pranciškus priminė šeštadienį Libane vykusią vyskupo kankinio beatifikaciją ir prašė melstis už pastarosiomis dienomis tragiškai žuvusius migrantus.

Vakar Harisoje, Libane, buvo paskelbtas palaimintuoju sirų katalikų vyskupas kankinys Flavianas Mykolas Melki. Krikščionių persekiojimų laikais jis buvo drąsus savo tautos teisių gynėjas, visus raginęs tvirtai laikytis tikėjimo. Taip pat ir šiandien persekiojami mūsų brangūs broliai ir seserys krikščionys Artimuosiuose Rytuose ir kitose pasaulio dalyse. Šiandien daugiau kankinių negu pirmaisiais amžiais. Šio vyskupo kankinio beatifikacija teįkvepia jiems paguodos, drąsos ir vilties, tebūnie paskata taip pat ir įstatymų leidėjams bei valdantiesiems visur garantuoti religijos laisvę. Tarptautinę bendruomenę prašau ką nors daryti, kad  liautųsi smurtas ir persekiojimai.

Deja, taip pat ir pastarosiomis dienomis, - toliau kalbėjo Pranciškus, - daug migrantų žuvo savo baisiose kelionėse.  Meldžiuosi ir kviečiu melstis už šiuos mūsų brolius ir seseris. Ypatingai vienijuosi su kardinolu Schoenbornu – šiandien esančiu čia su mumis – ir su visa Austrijos Bažnyčia, kuri meldžiasi už 71 mirusius, tarp jų keturis vaikus, surastus sunkvežimyje Budapešto – Vienos autostradoje. Kiekvienam iš jų melskime Dievo gailestingumo. Prašykime, kad Jis padėtų veiksmingiau bendradarbiauti, idant būtų užkirstas kelias tokiems nusikaltimams, žeidžiantiems visą žmonių šeimą. Tyliai pasimelskime už kenčiančius migrantus ir už mirusius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.