2015-08-31 16:00:00

Baigėsi Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios susirinkimas


Ivano Frankivske, vakarinėje Ukrainoje, nuo antradienio iki ketvirtadienio (rugpjūčio 25-27 dienomis) vyko šeštoji Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios susirinkimo sesija. Kas keletą metų vystančiose sesijose ukrainiečiai unitai svarsto specifinius savo Bažnyčios gyvenimo ir sielovados klausimus. Pastarosiomis dienomis Ivano Frankivske vykusioje sesijoje kalbėta apie „Gyvą parapiją – susitikimo su gyvuoju Kristumi vietą“. Dalyvavo 212 delegatų, atstovaujančių Ukrainoje ir diasporos šalyse veikiančioms ukrainiečių graikų apeigų katalikų bendruomenėms.

Susirinkimo sesija prasidėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo, Kijevo ir Haličo Didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko vadovauta iškilminga liturgija Ivano Frankivsko Kristaus Prisikėlimo katedroje. Pirmosios posėdžių dienos tema buvo „Dievo Žodis ir katechezė. Misijų dvasia“, antrosios – „Liturgija ir malda. Dalijimasis ir vienybė“, trečiosios – „Tarnavimas artimui. Vadovavimo charizma“.

Ivano Frankivske vykusios susirinkimo sesijos metu gana daug dėmesio skirta ekologijos tematikai, ypač neseniai paskelbtos popiežiaus Pranciškaus enciklikos analizei ir popiežiaus kvietimui rugsėjo 1-ąją švęsti maldos už kūrinijos apsaugą dieną. Dėmesingumo gamtai ir atsakomybės už ją ugdymas yra integrali Bažnyčios misijos mūsų dienomis dalis. Šia proga aptartos ir įvairios iniciatyvos, kurių ukrainiečių graikų apeigų katalikų Bažnyčia jau ėmėsi ir ketina imtis ateityje – tai ir Gavėnios akcija „Ekologinis atsivertimas kūrinijos gelbėjimui“, ir įvairios vaikų bei suaugusiųjų vasaros stovyklos, skirtos ekologijos tematikai ir rengiamas konkursas ekologijos ir Bažnyčios mokymo apie kūriniją temomis. Susirinkimo sesijoje pabrėžta, kad greta tiesioginio tikslo – ekologinio jautrumo didinimo – vietiniu mastu vykstančios tokios iniciatyvos labai prisideda prie parapijų ir bendruomenių konsolidavimo.

Prieš susirinkimo sesijos uždarymo pamaldas, ketvirtadienį po pietų buvo pašventintas Ivano Frankivske pastatytas paminklas Dievo tarnui arkivyskupui Andriejui Šeptickiui, sukurtas skulptoriaus Stepano Fedorino. Paminklu pažymima Andriejaus Šeptickio gimimo 150 metų sukaktis; taip pat 130 metų nuo Ivano Frankivsko (tuo metu – Stansilavavo) vyskupijos įkūrimo. Andriejus Šeptickis (1865-1944) buvo trečiasis šios vyskupijos valdytojas, čia vyskupavęs nuo 1899 iki 1901 metų. Vėliau jis buvo Lvovo arkivyskupas. Antrojo pasaulinio karo metais jis pagarsėjo ne tik kaip uolus ir sumanus ganytojas, bet ir kaip drąsus engiamų žmonių, ypač  nacistinės Vokietijos persekiojamų žydų gynėjas. Netrukus po jo mirties buvo pradėta beatifikacijos byla. Šiemet liepos mėnesį buvo užbaigtas tyrimas – Šventųjų skelbimo kongregacija patvirtino, kad arkivyskupas Andriejus Šeptickis savo gyvenimu ir darbais herojiškai liudijo Evangelijos vertybes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.