2015-08-31 14:07:00

A testvériség Európában csak akkor lehetséges, ha nyitottak vagyunk Istenre


Európában csak akkor lehet testvériség, ha megnyílunk Istenre – írja Ferenc pápa üzenetében, amelyet a Szent Kolumbán halálának 1400. évfordulójára szervezett szertartásokra írt. Az észak-olaszországi Bobbio településén emlékeztek a nagy ír evangelizáló szerzetesre a különböző európai kolumbiánus közösségek részvételével.

Az általa alapított monostorok a spirituális, intellektuális és társadalmi kisugárzás világítótornyaivá váltak

Kolumbán egyházi tevékenysége során mindig is táplált egy európai gondolatot, miszerint minden keresztény feladata, hogy együttműködjön a kontinens különböző népeinek békés és egységet alkotó élete érdekében. Az imának, az aszkézisnek és a tanulásnak szentelt élete sosem tartotta távol figyelmét a korszak vallási és politikai történéseitől. Ezekkel kapcsolatban többször, határozott hangon felszólalt felidézve Keresztelő Szent János alakját. Írországból elindulva a kontinensen zarándokként hirdette az Evangélium világosságát azokban a régiókban, ahol az észak-keleti népek migrációja miatt elkereszténytelenedett a lakosság. Az általa alapított monostorok a spirituális, intellektuális és társadalmi kisugárzás világítótornyaivá váltak a mai Franciaország, Svájc és Németország, majd Olaszország területén.

A szerzetesek józan életformát folytattak, ami a legalapvetőbb spirituális és anyagi javakon és szilárd erkölcsi alapon nyugodott

Hatalmas evangelizáló tevékenységét nem a Krédó másokra kényszerítése által vitte végbe, hanem azon a vonzáson keresztül, amelyet a szerzetesek életstílusa jelentett, vagyis azoknak a férfiaknak a tanúságtétele, akik imádkoztak, megművelték a földet, tanulmányokat végeztek és józan életformát folytattak, ami a legalapvetőbb spirituális és anyagi javakon illetve szilárd erkölcsi alapon nyugodott.

Küldetésének utolsó szakaszában is az európai népek spirituális egységén munkálkodott

A bobbiói monostorban töltötte utolsó éveit, amely Montecassinóhoz hasonlóan kulturális központtá vált. Itt őrzik földi maradványait. Küldetésének utolsó szakaszában is az európai népek spirituális egységén munkálkodott. Azért küzdött, hogy legyőzzék az ariánus eretnekek észak-itáliai jelenlétéből fakadó megosztottságot, akik megtörték a szeretetközösséget a longobárdok és Róma püspöke között. XVI. Benedek pápa szerint Szent Kolumbánt Európa Atyjai közé sorolhatjuk. Hatalmas műveltsége, spirituális energiája, erkölcsi stílusa világosan megmutatja, hogy honnan meríthetünk a mai korban is, amikor egy hasonló helyzet közeledik az európai kontinensen – hangsúlyozza Ferenc pápa üzenetében.

 (sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.