2015-08-27 18:17:00

Komentár Jozefa Kováčika: Otázky a odpovede


Komentár pripravil Jozef Kováčik, farár Farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave a programový riaditeľ Televízie LUX.

Otázky a odpovede

V lete sme absolvovali detský farský tábor. Tí, ktorí ho niekedy organizovali vedia, koľko energie je potrebné vynaložiť, aby deti mohli skonštatovať „bolo super, chceme ísť aj o rok“. Ten náš sa niesol v duchu Roku zasväteného života. Deti boli rozdelené do jednotlivých reholí, ktorých dejiny a pravidlá spoznávali. Nenútenou formou tak deti prirodzene prichádzali aj k otázkam spojeným s duchovným životom.

Pri jednom z výletov sa ma malé dievčatko pýtalo: „Pán farár a ako to bude v nebi?“ Na prvý pohľad nevinná otázka. Prirodzene vyplynula z toho, čo deti prežívali. Ozaj, ako bude v nebi? Hoci by sme chceli na túto otázku odpovedať mnohými prirovnaniami typu húsenica a motýľ, či narodenie malého dieťaťa a jeho život predtým v maternici, musíme nakoniec skloniť hlavu pri krásnom konštatovaní, ktoré nám ponúka priamo Boh prostredníctvom svojho živého slova - Svätého písma. Ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Je dobré, ak sa deti pýtajú na nebo. Je dobré, ak majú mladí ľudia otázky o duchovnom živote. Znamená to, že sa o tieto skutočnosti zaujímajú. Zle je v okamihu, ak si prestávame klásť otázky. Ak sa nám javí, že už všetko vieme a na všetko máme odpoveď. A asi najhoršou alternatívou je, ak my sami dávame odpovede na otázky, ktoré nikto nekladie.

Od septembra ponúkne Televízia Lux dve nové relácie. Duchovná poradňa sa bude venovať práve otázkam spojeným s duchovným životom. Čo je to modlitba, ako sa modliť, prečo som pri modlitbe roztržitý, ako rozpoznať povolanie a množstvo iných otázok bude možné klásť pátrovi Michalovi Zamkovskému a kňazovi Jankovi Bucovi. Interaktívna relácia sa bude snažiť ponúknuť súčasným jazykom odpovede na otázky dnešného človeka, ktorý žije svoj život v konkrétnej dobe a s konkrétnymi otáznikmi. Druhá relácia vKontexte vychádza zasa z tvrdenia známeho konvertitu Chestertona, že omyly neprestávajú byť omylmi ani vtedy, keď prídu do módy. Kňazi Juraj Vittek a Marián Gavenda budú ponúkať kontext často fragmentovaným, či vytrhnutým z kontextu informáciám, ktoré nás denne zaplavujú. S osobitným fokusom na Svätého Otca. Nové relácie chcú podnietiť divákov k tomu, aby si kládli otázky a za pomoci skúsených sprievodcov hľadali odpovede. Aby nerezignovali pod ťarchou informácií, ktoré na nich nemilosrdne dopadajú z každej strany. Tak ako je problémom nedostatok informácií, je problémom aj ich množstvo a neprehľadnosť. Viera je malým zrnkom, ktoré trpezlivo čaká na vlahu. Sú ľudia, ktorí by to radi zmenili, ale našťastie Boh má svoje cesty, ktoré často nie sú našimi cestami.

Spomeňme si len na potláčanie viery v Rusku. Hoci bola kruto potláčaná, nikdy ani len na okamih úplne z tejto krajiny nezmizla. Dokonca i Stalin, bývalý bohoslovec, si bol toho dobre vedomý. Po zrade jeho spojenca Hitlera nevyzýval národ menami „súdruhovia“ a „súdružky“, ale v jeho pamätnom rozhlasovom prejave zaznelo do éteru „bratia a sestry“. Volal ich na obranu vlasti nie v mene Marxa, ale v mene Krista. Odozva prišla. Víťazstvo nad Nemcami nebolo podmienené zachovaním režimu, ktorý bol roľníkmi nenávidený a stál milióny životov. Bolo to víťazstvo, ktorého základom bolo apelovanie na kresťanskú tradíciu Ruska, pretože boj proti nacizmu bol predstavený ako boj proti antikristovi. Bojovníci nešli za červenými zástavami, ale za ikonami, ktoré kráčali na čele divízií.

Ku koncu režimu jeden zo samizdatov napísal: „Boli sme tu oveľa skôr, ako vy. A budeme tu i vtedy, keď vás už dávno nebude!“ Kríž pevne stojí, zatiaľčo svet sa rúti. Prešlo takmer 20 storočí, čo sa v Jeruzaleme postavil Gamaliel, aby vyriekol vetu: „Ak je to od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť...“ Pamätajme na to, drahí poslucháči, aj my.
All the contents on this site are copyrighted ©.