2015-08-27 17:15:00

Kaip kalbėti apie Dievą? Tikėjimo krizė Europoje.


Popiežiaus emerito Benedikto XVI mokinių būrelis „Ratzinger-Schülerkreis“ ketvirtadienį susirinko tradiciniam metiniam studijų susitikimui. Keliasdešimt būrelio narių posėdžiauja Kastelgandolfo Mariapolyje, tačiau be savo buvusio mokytojo. Popiežius emeritas Benediktas XVI „Ratzinger-Schülerkreis“ susitikimo dienomis pasiliks savo namuose, „Mater Ecclesia“ vienuolyne Vatikane, pranešė Vatikano radijo vokiečių redakcija. Rugpjūčio 27 dieną susirinkę būrelio nariai vis dėl to susitiks su savo buvusiuoju mokytuoju, rugpjūčio 30 dieną, pasibaigus studijų savaitei, jį aplankys Vatikane ir su juo koncelebruos šventąsias Mišias.

Šių metų „Ratzinger-Schülerkreis“ susitikimo tema: „Kaip kalbėti apie Dievą? Tikėjimo krizė Europoje“.

„Ratzinger-Schülerkreis“ buvo įkurtas 1978 metais, kai profesorius Joseph Ratzinger, popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtas Miuncheno ir Freizingo arkivyskupu, užbaigė universiteto dėstytojo karjerą. Nuo tada mokinių būrelis kas vasara susitikdavo su savo mokytoju studijų ir maldos savaitei. Susitikimuose paprastai būdavo aptariama Josepho Ratzingerio parinkta tema. Būrelio susitikimai su Ratzingeriu buvo tęsiami ir jam tapus Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu. Išrinktas popiežiumi Benediktas toliau susitikdavo su buvusių mokinių būreliu popiežių rezidencijoje Kastelgandolfo miestelyje.

„Ratzinger-Schülerkreis“ vadovauja Salvatoriečių kongregacijos vienuolis iš Bavarijos t. Stephan Otto Horn, kuris nuo 1972 iki 1977 metų buvo Ratzingerio asistentas Regensburgo universitete. T. Horn, nuo 1999 metų profesorius emeritas, dėstė dviejuose pietų Vokietijos universitetuose: dogmatiką Augsburge ir Fundamentinę teologiją Passau. Iškiliausi būrelio susitikimo dalyviai yra Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schönborn, kuris besiruošdamas daktaratui 1972-73 metais buvo Ratzingerio studentas Regensburge ir Tomaš Halik, Čekijos Krikščioniškosios Akademijos pirmininkas.

Ratzingerio mokinių būreliui priklauso dirbantys ir iš pareigų pasitraukę universitetų dėstytojai, įskaitant du kardinolus: Vienos ganytoją kard. Christophą Schönborną ir buvusį Bazelio vyskupą, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininką kard. Kurtą Kochą.

Mokinių būrelis prieš kurį laiką persiorganizavo į Joseph Ratzinger – popiežiaus Benedikto XVI fondą (ratzinger-papst-benedikt-stiftung.de). Fondas turi du skyrius: vieną sudaro apie trisdešimt buvusių mokinių, t.y. tikrųjų mokinių būrelis; kitą skyrių sudaro jaunesni teologijos doktorantai, kurių maždaug pusė yra iš vokiškai kalbančių kraštų, o kiti iš įvairiausių pasaulio kraštų, nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Europos ir Afrikos. Šio antrojo būrelio vadovė yra pastoracijos teologė Michaela Hastatter iš Breisgau Freiburgo universiteto.

Kastelgandofe vykstant „Ratzinger-Schülerkreis“ susitikimui, netoliese esančiame Frascati miestelyje posėdžiauja katalikų parlamentai. Tarptautinį Katalikų parlamentarų tinklą 2010 metais įkūrė kard. Christoph Schönborn ir Britanijos parlamento aukštųjų rūmų narys lordas David Alton. Vienos kardinolas susitikimo dalyviams aukos šv. Mišias. Katalikų parlamentarai susitikime, be kitų temų svarstys pabėgėlių klausimą. Susitikime dalyvaus taip pat Lietuvos Seimo atstovai. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.