2015-08-26 10:10:00

Bažnyčia Italijoje dešimtą kartą minės „Kūrinijos apsaugos dieną“


Kūrinijos apsauga, tai tema, kurią popiežius Pranciškus visuotinėje Bažnyčioje iškėlė kaip pamatinę visų pirma savo enciklika apie rūpestį bendraisiais namais “Laudato Si’” – (Būk pagarbintas). Be to, popiežius neseniai įvedė į Bažnyčios kalendorių „Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną“. Šiemet katalikų Bažnyčia pasaulinę dieną minės pirmąjį kartą. Maldų dienai parinkęs rugsėjo 1-ąją, popiežius Pranciškus nurodė, kad ta pačia kūrinijos apsaugos intencija rugsėjo pirmąją meldžiasi visas Ortodoksų pasaulis. Dienos minėjimą ortodoksų Bažnyčioje įvedė Konstantinopolio patriarchas Dimitrijus 1989 metais. Jo įpėdinis ir dabartinis ekumeninis patriarchas Baltramiejus ortodoksų pasaulyje įtvirtino ir išplėtė maldų dienos tradiciją. Baltramiejus, kartais tituluojamas „Žaliuoju patriarchu“, buvo vienas iš pagrindinių popiežiaus Pranciškaus patarėjų jam rengiant encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais, t.y. kūrinija.

Kūrinijos apsaugos tema Italijos Bažnyčioje ne nauja. Speciali metinė „Kūrinijos apsaugos diena“ šiemet švenčiam jau dešimtą kartą. Paprastai minėjimo proga Italijos vyskupų konferencijos Socialinių problemų ir darbo nacionalinis biuras paskelbia laišką, pasiūlo minčių kaip vyskupijų ir parapijų bendruomenės galėtų dieną minėti siekiant ugdyti didesnį tikinčiųjų sąmoningumą kūrinijos apsaugos tema.

Pirmą kartą Italijoje kūrinijos apsaugos diena buvo minima 2006 metais, akcentuojant, kad bendras krikščioniškų Bažnyčių rūpestis kūrinijos apsauga kaip lemtinga būtinybė buvo iš naujo atrastas ekumeniniame kelyje ir kad siūlymas įsteigti metinę dieną gimė būtent ekumeniniame pasaulyje, Konstantinopolio ekumeniniame patriarchate.

Kūrinijos ir gamtos apsaugos tema aptariama įvairiuose Bažnyčios ir popiežių dokumentuose. Vienu svarbiausių laikomas Bažnyčios socialinio mokymo kompendiumas, išleistas Romoje 2004 metais, jo X skyrius apie Aplinkos apsaugą. Italijos vyskupai 2006 metais kviesdami atsiliepti į „žemės skundą“ prisiminė, kad gresiančios ekologinės katastrofos akivaizdoje dar šv. Jonas Paulius II 2001 metais pakvietė katalikus į „ekologinį atsivertimą“. Popiežius Karolis Wojtyla 1990 metais Pasaulinės taikos dienos proga paskelbtoje žinioje karštai paragino iš naujo atrasti taikos ryšį su Dievu Kūrėju ir su kūrinija, prisiimti ekologinę atsakomybę vardan ateities kartų.

Italijoje „Kūrinijos apsaugos diena“ oficialiai minima rugsėjo 1-ąją. Tačiau pagrindinis šiemetinės dešimtosios dienos minėjimas nukeltas į rugsėjo 5-ąją ir įvyks Milane, pasaulinėje parodoje. Dienos tema „Laudato si’. Žmonijos atsinaujinimas vardan kūrinijos apsaugos“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.