2015-08-24 16:12:00

Popiežiaus telegramoje Valdiečių ir metodistų sinodui pabrėžiama ekumenizmo svarba


Kaip ir kasmet, rugpjūčio pabaigoje Pjemonte vyksta Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinodas. Ta proga Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin nusiuntė Sinodui telegramą popiežiaus vardu, kurioje pabrėžiama ekumenizmo svarba. Popiežius su džiaugsmu kreipiasi į sinodo dalyvius, siųsdamas jiems brolišką, širdingą sveikinimą, kaip savo dvasinio artumo ženklą.

Popiežius užtikrina, kad meldžiasi, jog Viešpats įkvėptų visus krikščionis eiti link pilnos bendrystės nuoširdžiai, kad jie liudytų Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją, bendradarbiaudami tarnystėje žmonijai, ypač ginant žmogaus asmens orumą, skelbiant teisingumą ir taiką. Taip pat kad kartu atsilieptų į kančias, kurios slegia daugelį žmonių, ypač vargingiausius ir silpniausius.

Tradiciškai Turine, valdiečių „sostinėje“ rugpjūčio 23-28 d. vykstantis kasmetinis Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungos sinodas tai svarbus įvykis istorinėje italų protestantų aplinkoje. Šiemet sinode bus svarstoma ir apie Bažnyčių misiją bei tapatybę šiandienos Italijoje, atsižvelgiant į socialinės ir ekonominės krizės aspektus.

Valdiečių judėjimas prasidėjo dar XII amžiaus antroje pusėje. Jo pradininkas buvo šiek tiek anksčiau už šv. Pranciškų gimęs pirklys iš Liono, Prancūzijoje, vardu Pierre Valdo. Metodistų judėjimas gimė XVIII a. Anglijoje, o vėliau išplito po kitas šalis ir po kitus kontinentus.  Šiemet sukanka 40 metų, kai buvo pasirašytas vadinamas integracijos paktas tarp metodistų ir valdiečių bendruomenių, kurios nuo 1975 m. susivienijo į bendrą sinodą. Italijoje Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjungai priklauso apie 30 000 tikinčiųjų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.