2015-08-24 16:31:00

Pašvęstojo gyvenimo metai. Evangelinė bendrystė Ukrainoje


Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikai vienuoliai irgi trokšta kurti broliškus abiejų Bažnyčių bendruomenių ryšius, pradedant nuo savęs, Ukrainoje tarnaujančių pašvęstųjų. Tuo tikslu rugsėjo 14-18 dienomis Lvove įvyks Romos katalikų ir graikų katalikų vyrų ir moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijų asamblėja, kurioje laukiama iš viso 600 vienuolių: 300 graikų katalikų ir 300 lotynų katalikų, praneša internetinėje svetainėje Ukrainos religinės informacijos tarnyba RISU. Ukrainos katalikų Bažnyčios pašvęsto gyvenimo asamblėjos tema: „Ukrainos pašvęstųjų evangelinė bendrystė“. Asamblėja prasidės šv. Mišiomis lotynų apeigų katalikų katedroje, dedikuotoje Marijos Ėmimui į Dangų ir pasibaigs Dieviškąja liturgija graikų apeigų šv. Jurgio katedroje. Asamblėjos organizacinis komitetas kvietime abiejų apeigų katalikų bendruomenėms prisiminė pastangas Ukrainoje praėjusiais metais surengti Europos vienuolijų vyresniųjų konferencijų vadovų susitikimą, kuris beje negalėjo įvykti dėl konflikto krašto rytuose. Ta proga dėtos bendros pastangos parodė, jog nepaisant kai kurių pašvęstojo gyvenimo ir tarnystės ypatumų, graikų ir lotynų apeigų vienuolinis gyvenimas Ukrainoje turi daug ką bendra: abipusiai ryšiai, supratimas ir evangelinės bendrystės stiprinimas yra esminiai bažnytinio gyvenimo elementai, parašė kvietime asamblėjos organizatoriai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.