2015-08-21 15:41:00

Europos vyskupų plenarinė asamblėja įvyks Šventojoje Žemėje


Europos vyskupų konferencijų taryba CCEE rugsėjo mėnesį pirmą kartą posėdžiaus Šventojoje Žemėje. Apie tai pranešė vyskupų taryba savo internetinėje svetainėje, nurodydama, kad vyskupų plenarinės asamblėjos susitikimai rugsėjo 11-16 dienomis Šventojoje Žemėje bus piligriminė kelionė prie Europos ir jos kultūros šaknų. Jėzaus Kristaus asmuo bus posėdžio dėmesio centre, kaip ir įsiklausymas į Bažnyčios iššūkius Europoje ir dalijimasis.

Posėdžiai prasidės prie Galilėjos ežero esančių Domus Galilaeae namų koplyčioje Mišparais, kuriems vadovaus kard. Marc Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektas.  Rugsėjo 12 dieną vyskupai Nazarete dalyvaus Maldų vigilijoje už šeimą, vadovaujant CCEE vicepirmininkui iš Italijos, kard. Angelo Bagnasco. Maldos budėjime bus pabrėžta, kad vyskupai susitinka trumpai prieš du svarbius Bažnytinio gyvenimo įvykius šeimos klausimais: Filadelfijoje, JAV, nuo rugsėjo 22 iki 27 įvyks aštuntasis Pasaulinis šeimų susitikimas, kurio uždaryme dalyvaus ir popiežius Pranciškus; spalio mėnesį nuo 4 iki 25 Vatikane posėdžiaus Vyskupų sinodo keturioliktoji eilinė asamblėja. Europos ganytojai Betliejuje susipažins su gailestingumo iniciatyviomis, kuriomis katalikų Bažnyčia stengiasi padėti vargams ir atstumtiesiems; aplankys mokyklą vaikams su negalia „Life gate“, paramos našlėms centrą „Martha’s house“, susipažins su pranciškonų Kustodijos vadovu, t. Pierbattista Pizzaballa, su Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėjos nariais, kaip ir su kitų konfesijų ganytojais. Be to, plenarinės asamblėjos delegatai aplankys izraeliečių ir palestiniečių politinius vadovus.

Plenarinės asamblėjos posėdis užsibaigs Jeruzalėje, Kristaus kapo bazilikoje rugsėjo 16 dieną Mišių koncelebracija, kuriai vadovaus CCEE pirmininkas iš Vengrijos kardinolas Peter Erdo. CCEE sudaro 33 Europos vyskupų konferencijų pirmininkai, įskaitant Lietuvos, taip pat pavienių konferencijų neturintys Liuksemburgo, Monako kunigaikštystės ir Kipro Maronitų arkivyskupai, Kišiniovo vyskupas, Mukačevo eparchas ir Estijos Apaštališkasis administratorius, iš viso 45 Europos kraštams atstovaujantys ganytojai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.