2015-08-20 14:59:00

Paskelbta būsimos Migrantų ir pabėgėlių dienos tema


„Migrantai ir pabėgėliai meta mums iššūkį. Gailestingumo Evangelijos atsakymas“. Tokią temą popiežius Pranciškus pasiūlė būsimai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, kuri bus minima 2016 m. sausio 16-ąją, t.y. kiek daugiau nei po mėnesio nuo Gailestingumo jubiliejaus pradžios.

Kaip sakoma Migrantų ir pabėgėlių dienos temą palydinčiame trumpame Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos komentare, šiąja tema norima iškelti visų du aspektus. Pirmasis aspektas – tai dramatiška situacija, kurioje atsiduria daugybė vyrų ir moterų, priverstų plikti savo gimtąsias šalis ir bėgti svetur. Tai pabrėžta pirmoje temos dalyje – „Migrantai ir pabėgėliai meta mums iššūkį“. Šių žmonių likimas turi rūpėti visiems. Jų tragedijos, dažnai ir mirtis, beldžiasi į mūsų sąžines, kelia mums klausimus, meta mums iššūkį, mus provokuoja ir reikalauja atsako. Apie tai kalbama ir popiežiaus Pranciškaus bulėje „Misericordiae vultus“, skelbiančioje būsimus Šventuosius metus. „Nepasiduokime žeminančiam abejingumui, nepasipraskime, nepasiduokime žudančiam cinizmui, atimančiam iš sielų jautrumą ir neleidžiančiam džiaugtis atradimais. Atverkime savo akis pasaulio skurdui, žaizdoms mūsų brolių ir seserų, iš kurių atimtas jų žmogiškasis orumas, pasijuskime provokuojamais išgristi jų balsą, prašantį pagalbos […]. Jų šauksmas tetampa mūsų šauksmu. Visi kartu mes sugebėsime įveikti abejingumą, kuriuo taip dažnai dangstome veidmainystę ir egoizmą“.

 

Antroji temos dalis – „Gailestingumo Evangelijos atsakymas“ – susieja migracijos keliamus klausimus ir Bažnyčios atsaką į juos. Popiežius Pranciškus ragina tikinčiųjų bendruomenę, ypač Gailestingumo jubiliejaus kontekste, pamąstyti apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai, apie mūsų, kaip krikščionių pareigą išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti. Turime atsiminti, kad pats Kristus yra tarp šių vargstančių ir kenčiančių žmonių ir kad mes būsime teisiami pagal tai, koks bus mūsų atsakas į jų pagalbos šauksmą. Bažnyčia, būdama Jėzaus mokinė, yra pašaukta skelbti išvadavimą iš mūsų laikų vergysčių, o taip pat aiškinti, kad teisingumas ir gailestingumas yra dvi tos pačios tikrovės dimensijos.

Popiežius Pranciškus norėtų, sakoma Migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos komentare, kad kaip visi Gailestingumo jubiliejaus metai, taip ir ši specifinė migrantų ir pabėgėlių diena, būtų švenčiama ne tik visuotiniu visos Bažnyčios mastu, bet ir vietinėse bendruomenėse. Popiežius kviečia vyskupų konferencijas, vyskupijas, bendruomenes Gailestingumo jubiliejaus proga imtis iniciatyvų, kurios atkreiptų didesnį dėmesį į pabėgėlių ir migrantų problemas, sužadintų didesnį žmonių jautrumą, skatintų konkretiems solidarumo darbams migrantų ir pabėgėlių labui.

2016 m. sausio 16-ąją Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bus minima jau 102 kartą nuo šios tradicijos įvedimo Pirmojo pasaulinio karo metais. Prasidėjus karui, popiežius Benediktas XV paragino šelpti dėl karo veiksmų palikti savo gimtąsias vietas priverstus žmones ir tokia solidarumo su pabėgėliais ir migrantais diena pirmą kartą buvo pažymėta 1915 m. Panašią migrantų dieną prieš kurį laiką pradėjo kasmet minėti ir Jungtinių Tautų organizacija. Jos įsteigta Tarptautinė migrantų diena kasmet minima gruodžio 18-ąją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.