2015-08-19 12:08:00

"Vårt arbete ger oss värdighet"


I påven Franciskus trosundervisning om familjen denna onsdag låg fokus på arbete. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades katekesen under dagens allmänna audiens så här:

”Vi fortsätter vår katekesundervisning idag med att reflektera över arbetet, som kompletterar våra stunder av vila och som också är en del i Guds skapelseplan.”

”Genom arbete, försörjer man familjen och ger dess barn ett värdigt liv. Man tjänar även det gemensamma bästa genom att mödrar och fäder lär sina barn värdet av arbete för familjelivet och samhället. Skrifterna talar om detta i den heliga familjen, som beskriver Jesus som son till en snickare och själv en snickare.”

”Som kristna vet vi att arbete och det andliga livet inte motsätter sig varandra, utan är i harmoni, då arbetet uttrycker människans värdighet, skapade till Guds avbild. När vi engagerar oss i vårt arbete, är vi delaktiga i skapelsen genom att ta hand om jorden och förvalta den. Men om vi reducerar arbetet endast till vinstaspekten, och bortser från de dåliga effekterna som det har på mänskligheten och världen, miljön och våra liv, skadar det särskilt de fattiga och familjerna.”

”Gud har gett de kristna familjerna uppdraget och utmaningen att göra grunderna i hans skapelseplan synliga: den sanna förståelsen mellan man och kvinna, löftet som förenar de, deras kallelse att sätta barn till världen, och arbetet som gåva att göra världen allt mer givande och gästvänlig. Må Gud hjälpa oss att omfamna denna uppmaning i glädje och hopp, särskilt mitt i alla de utmaningar som vi står inför idag.”

Som alltid under audiensen deltog många brudpar, uppklädda i sina bröllopskläder. Efter audiensen hälsade påven på de, en efter en, lyckönskade och välsignade dem. 
All the contents on this site are copyrighted ©.