2015-08-19 17:08:00

Popiežius Taizé bendruomenei: Tęskite brolio Roger liudijimą


Rugpjūčio 16 d. ekumeninė Taizé bendruomenė paminėjo tris sukaktis – 100 metų nuo bendruomenės įkūrėjo Brolio Roger gimimo, 10 metų nuo jo mirties ir 75 metų nuo bendruomenės įkūrimo. Iškilmėse dalyvavo ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurt Koch, kuris bendruomenės priorui broliui Aloyzui perdavė popiežiaus Pranciškaus laišką.

„Brolis Roger buvo nepavargstantis taikos ir susitaikinimo Evangelijos liudytojas, gaivinamas šventumo ekumenizmo ugnies“, rašo popiežius Pranciškus, primindamas ką apie Taizé bendruomenės yra pasakęs jo pirmtakas Benediktas XVI. „Ta ugnis, kuri brolį Roger paskatino įkurti bendruomenę, yra tarsi „bendrystės parabolė“, kuri iki šiandien atlieka tokį svarbų vaidmenį tiesiant brolybės tiltus tarp krikščionių.“

„Aistringai siekdamas Bažnyčios, Kristaus Kūno, vienybės, brolis Roger buvo atviras turtams, glūdintiems skirtingose krikščioniškosiose tradicijose, tuo pat metu nenutraukdamas ryšių su protestantizmu, iš kurio jis pat buvo kilęs. Savąją ištverme, liudyta per visą savo ilgą gyvenimą, jis prisidėjo prie dar atskyrusių krikščionių santykių pasikeitimo ir daugeliui nubrėžė kelią į susitaikinimą“.

Pasak popiežiaus, brolis Roger maitinosi Šventuoju Raštu, rėmėsi šventųjų Bažnyčios Tėvų mokymu, ir įgijęs stiprybės prie krikščionybės šaltinių, sugebėjo juos aktualizuoti jaunimui. Jis suprato jaunąsias kartas ir jomis pasitikėjo. Jo dėka Taizé jauniems žmonėms iš viso pasaulio tapo susitikimo vieta, kur jei jaučiasi gerbiami ir palydimi savo dvasinėse paieškose. Popiežius Pranciškus taip pat mini brolio Roger meilę vargšams, neturtėliams, pasaulio nevertinamiems žmonėms. „Jis savo gyvenimu įrodė, kad malda eina išvien su žmogiškuoju solidarumu“. Dėkodamas už brolio Roger gyvenimą, popiežius linki Taizé bendruomenei uoliai tęsi savo įkūrėjo liudijimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.