2015-08-18 16:48:00

Paminėta šv. Jono Bosko gimimo 200 metų sukaktis


Ne mažiau kaip 10 tūkst. žmonių, daugiausia jaunimo, dalyvavo šv. Jono Bosko gimimo 200 metų sukakties minėjime. Visą praėjusią savaitę jubiliejiniai renginiai vyko saleziečių centre – Marijos, Krikščionių pagalbos bažnyčioje Turine, kurioje saugomos šv. Jono Bosko relikvijos ir šalia Turino esančioje jo gimimo vietoje. Čia, už maždaug 35 kilometrų į rytus nuo Turino esančioje Colle Don Bosco (Kunigo Bosko kalva) vietovėje vyko pagrindinės Jono Bosko gimimo jubiliejaus iškilmės. Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės vakarą, o tuo pačiu ir Jono Bosko gimimo jubiliejaus vigilijoje, jaunimas dalyvavo kelias valandas trukusiame maldos budėjime, o taip pat rytojaus dieną, sekmadienį, rugpjūčio 16-ąją, keturių šimtų kunigų koncelebruotose Mišiose.

Šeštadienio vakarą vykusiame budėjime ypatingo dėmesio sulaukė saleziečio iš Sirijos, kunigo Muniro El Rai liudijimas. „Mano tėvynėje, kaip ir visuose Artimuosiuose Rytuose, šiandien nelengva kalbėti apie atleidimą. Mano gimtasis miestas Alepas, turėjęs 3 milijonus gyventojų, šiandien yra turbūt labiausiai suniokota vieta visame pasaulyje. Aš klausiau mūsų jaunimą ar jie sugeba atliesti priešams. Klausiau merginą, kur keturis mėnesius buvo džihadistų vergė; klausiau jauną mokytoją, kurio kūdikis mirė jam ant rankų snaiperio nušautas. Jie sako, kad sunku atleisti. Jei neturi neapykantos, bet nesugeba atleisti. Ir nepaisant viso skausmo, jie meldžia, kad Jėzus padėtų jiems atleisti“, - kalbėjo salezietis iš Sirijos.

Mišioms, sekmadienį sukakusio šv. Jono Bosko gimimo 200 metų jubiliejaus proga, vadovavo saleziečių generalinis vyresnysis t. Angel Fernandez Artime. Homilijoje jis labiausiai akcentavo šv. Jono Bosko artumą vargšams ir pasaulio apleistiesiems. Jis labai rimtai paėmė į širdį Jėzaus žodžius, kad jei kas nori būti pirmas, tebūna paskutinis ir visiems tetarnauja. Žinome, kad kaip Jėzui, taip ir kunigui Jonui Boskui, tie „visi“ buvo labiausiai nuskriausti mažutėliai. Saleziečių vadovas homilijoje paminėjo ir jubiliejaus proga jų kongregacijai atsiųstą popiežius Pranciškaus laišką. Kun. Artime dėkojo Šventajam Tėvui už laišką ir patikino, kad jis bus saleziečiams jų veiklos programa šiandienai ir rytdienai.

Jonas Bosko gimė 1815 m. rugpjūčio 16 d. šiaurinės Italijos Pjemonto regione. Būdamas jaunas kunigas greit susidūrė su apleistų miesto vaikų materialiniu ir moraliniu skurdu. Matydamas likimo valiai paliktus skurstančių miestiečių šeimų vaikus, Jonas Bosko pradėjo jais rūpintis, kurti amatų mokyklas, rūpintis jų humanišku ir krikščionišku auklėjimu. Šventojo kunigo Bosko Turine pradėtos kurti oratorijos, tai yra maldos ir susitikimų vietos bei amatų mokyklos, ilgainiui išaugo į pasaulinio mąsto rūpinimosi vaikais ir jaunimu tinklą. Kai šv. Jonas Bosko mirė 1888 m., jo įkurta kongregacija ir kunigų saleziečių vadovaujamos vaikų globos institucijos, amatų mokyklos, jau buvo paplitusios po visą Italiją ir už jos ribų. Popiežius Pijus XI kunigą Bosko 1929 m. paskelbė palaimintuoju, o jau 1934 m.– šventuoju.

Šiuo metu šv. Jono Bosko įkurti saleziečiai veikia beveik visame pasaulyje, beveik 130 pasaulio valstybių, taip pat ir Lietuvoje. Saleziečių kongregacijai priklauso apie 15,5 tūkstančių narių, kurių apie 10,5 yra kunigai. Saleziečių namų, parapijų ir kitokių židinių skaičius pasaulyje siekia 1800. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.