2015-08-18 17:04:00

Ekumeninė Taizé bendruomenė taip pat tarpreliginio dialogo laboratorija


Taizé yra tarsi laboratorija, kurioje jaunuoliai gali dalyvauti tarpreliginiame dialoge, sakė kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, dalyvavęs minėjimuose Taizé kaimelyje, kuriame veikia to paties vardo ekumeninė, pasaulyje žinoma bendruomenė. Minėjimuose dalyvavo keli tūkstančiai jaunuolių ir per šimtą įvairių krikščioniškų konfesijų bei religijų atstovų. Kardinolas Koch taip pat perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir tai, kad Taizé ekumeninės  bendruomenės darbas jo akyse yra vertingas, artimas jo širdžiai.

Minėjimuose, kurių kulminacija buvo rugpjūčio 16 diena, buvo prisiminti trys dalykai: pačios Taizé bendruomenės 75 metų jubiliejus, taip pat jos steigėjo, šveicarų protestanto brolio Roger 100 gimimo metinės ir 10 mirties metinės. 2005 metais, jį, jau senelį, mirtinai sužalojo psichiškai nesveika moteris. Po brolio Roger mirties bendruomenės vairą perėmė brolis Alois, katalikas.

Europoje Taizé bendruomenė yra garsi savo naujametiniais susitikimais įvairiuose miestuose, kuriuose dalyvauja tūkstančiai jaunuolių. Daug kur susibūrė Taizé maldos ir šlovinimo grupės. Ekumenizmas nuo pat pradžių buvo Taizé bendruomenės „genuose“: daug ką sako tai, kad jos steigėjas protestantas sėmėsi išminties iš katalikiškosios vienuolinės tradicijos. Šis Šventosios Dvasios eksperimentas nusipelnė didžiųjų krikščioniškų konfesijų pripažinimo.

Jei iš pradžių, Taizé bendruomenėms steigiantis Europoje, aktualu buvo skirtingoms krikščionių konfesijoms priklausančių žmonių sambūvis, tai, bendruomenei kuriantis ir kituose kontinentuose, taip pat keičiantis pačios Europos demografijai, vis aktualesnis tampa ir tarpreliginis dialogas, apie kurį ir užsiminė kardinolas Koch. Taizé susitikimuose, kurie jau rengiami ir kituose kontinentuose, dalyvauja ir skirtingų religijų išpažinėjai. Beje, naujausia Taizé bendruomenė bus įsteigta Kuboje, kaip pranešė bendruomenės prioras brolis Alois rugpjūčio 15-ąją. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.