2015-08-17 10:59:00

Gailestingumo jubiliejus. Piligrimai kviečiami registruotis per internetą


Piligrimai norintys žengti pro Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris turės registruotis iš anksto. Tai bus daroma per internetą Gailestingumo jubiliejaus svetainėje im.va. Nurodžius planuojamą lankymosi dieną ir valandą bus išduodami leidimai, kurie beje, nemokami. Registracija per internetą bus pradėta artimiausiu metu.

Piligriminių kelionių agentūros Opera Romana Pellegrinaggi atstovas mons. Liberio Andreatta patikino Vatikano radijui, jog išankstine registracija norima padėti piligrimams ramiai pasirengti žengimui pro Šventąsias duris, išgyventi įvykį tikėjimo ir maldos dvasia. Be to, tai būdas išvengti spūsties ir užtikrinti maldininkų saugumą. Negalintys registruotis per internetą galės atlikti privalomus formalumus minėtosios piligrimų agentūros būstinėje Romoje, kuri yra netoli Vatikano bazilikos, gatvėje Via della Conciliazione 7.

Žengiantiesiems per Gailestingumo duris Bažnyčia suteikia galimybę pelnyti Šventųjų metų atlaidus. Tikintieji galės tai daryti šventovėse, kuriose bus atvertos Šventosios durys visose pasaulio vyskupijose. Skelbdamas Šventuosius gailestingumo metus, popiežius Pranciškus paragino tikinčiuosius vykdyti gailestingumo darbus sielai ir kūnui, ryžtingai ir nuosekliai keisti gyvenimo kryptį, atsiverti, pridūrė Opera Romana Pellegrinaggi atstovas.

Popiežius Pranciškus Šventųjų gailestingumo metų paskelbimo bulėje be kita ko parašė:

Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai. Tai bus būdas, kaip išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams. Jėzus šiuos gailestingumo darbus išvardija savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar gyvename kaip jo mokiniai, ar ne. Iš naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius (Gailestingumo metų paskelbimo bulė „Misericordiae vultus“, 15). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.