2015-08-16 16:52:00

Papież: Eucharystia to sam Jezus


Coniedzielne słowo do pielgrzymów zebranych na Placu św. Piotra Ojciec Święty poświęcił dziś Eucharystii. Przed wspólną modlitwą Anioł Pański  Papież nawiązał do fragmentu z Ewangelii św. Jana, czytanego podczas dzisiejszej liturgii. Po cudownym rozmnożeniu chleba Jezus mówi zebranym żydom, że Jego ciało jest chlebem, który daje życie wieczne każdemu, kto Go spożywa. Słowa Jezusa gorszą słuchaczy, którzy zadają sobie pytanie: Co by to miało znaczyć? Czy to jakiś symbol czy też coś realnego? Zaś sam Franciszek zadał pytanie zebranym na placu i nam wszystkim:

„Czasami słyszy się pytanie: „Po co jest Msza święta? Ktoś powie: chodzę do kościoła, kiedy mam na to ochotę i lepiej modlę się w samotności”. Ale Eucharystia nie jest modlitwą prywatną, czy pięknym doświadczeniem duchowym. Nie jest też zwykłym wspomnieniem tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Aby to dobrze zrozumieć mówimy, że Eucharystia jest ‘upamiętnieniem’, czyli gestem, który aktualizuje oraz uobecnia wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Chleb jest naprawdę Jego Ciałem ofiarowanym za nas; wino jest rzeczywiście Jego Krwią przelaną za nas.” – podkreślił Franciszek.

Kontynuując, Papież powiedział, że ten kto przystępuje do Komunii, kto spożywa Jezusa, staje się takim jak On. Oczywiście konieczne jest nasze „tak’, nasza zgoda w wierze:

„Eucharystia to sam Jezus, który daje się nam całkowicie. Karmienie się Nim i trwanie w Nim przez Komunię Eucharystyczną, jeśli czynimy to z wiarą, przemienia nasze życie w dar dla Boga i dla innych. Karmienie się tym "chlebem życia" oznacza zjednoczenie z sercem Chrystusa, uczynienie swoimi Jego wybory, Jego myśli, Jego zachowań. Oznacza wejście w dynamikę ofiarnej miłości i stawanie się ludźmi pokoju, przebaczenia, pojednania, solidarnego dzielenia się z innymi. To są dokładnie te rzeczy, które czynił sam Jezus ” – powiedział Ojciec Święty.

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek przekazał pozdrowienia dla młodzieży salezjańskiej zebranej w Turynie: „Specjalne pozdrowienie przekazuję tak wielu młodym z Ruchu Młodzieży Salezjańskiej, którzy zebrani w Turynie w miejscach związanych z osobą św. Jana, biorą udział w  uroczystościach z okazji 200-lecia jego urodzin. Zachęcam was by żyć codziennie radością Ewangelii i w ten sposób nieść nadzieję całemu światu”.

dw / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.