2015-08-12 16:48:00

Kardinolas Turkson. Enciklika „Laudato si’“ jau turi poveikį


Tarsi pratęsdamas savo socialinę encikliką „Laudato Si - apie rūpinimąsi bendrais namais“, popiežius Pranciškus taip pat įsteigė „Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną“, kuri bus švenčiama kasmet rugsėjo 1 dieną, visos Bažnyčios mastu primindama ir skatindama galvoti, katalikus ir visus geros valios žmones, apie tai, koks yra ir koks turėtų būti jų santykis su aplinka. Šia proga Vatikano radijas kalbino kardinolą Peterį Turksoną, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininką, vieną iš atsakingųjų už šios Dienos organizavimą ir gerą eigą.

Šis pranešimas (apie Pasaulinės dienos įsteigimą) yra labai, labai reikšmingas. Kaip matyti pačioje enciklikoje, tai taip pat troškimas parodyti ekumeninį veidą. Mintis švęsti Kūrinijos dieną rugsėjį, kaip jau daro ortodoksų Bažnyčia, rodo kažką labai svarbaus: dviejų Bažnyčių idėjų sutapimą. Žinoma, Šventasis Tėvas galėjo pasirinkti kitą datą, bet pasirinko tą pačią datą, kaip ortodoksų Bažnyčia, tai svarbu. Vietoj to, kad didinti skaičių, siekiama derintis su tuo, kas jau egzistuoja, - kalbėjo kardinolas Turkson. Kitas dalykas, kurį jis pažymėjo yra tai, kad Kūrinijos diena yra enciklikos idėjos, vienos iš daugelio, konkretizavimas.

Vienas iš pagrindinių popiežiaus Pranciškaus paminėtų akcentų, įsteigiant maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, buvo tai, kad ji padėtų tam tikram „ekologiniam atsivertimui“: viena vertus, suvokimui, kad aplinka yra Dievo dovana, Dievo žmogui patikėtas sodas, kita vertus, elgesio pakeitimui, asmens ir bendruomenės lygiu, jei jis griauna aplinką.

Šis raginimas, patikslina kardinolas Turkson, nėra naujas, juo Pranciškus tęsia savo pirmtakų mokymą. Ekologiniam atsivertimui jau ragino Jonas Paulius II. Reikia pripažinti, kad turime „pakeisti greitį“, pakeisti kryptį dėl pasaulio apsaugojimo. Gali atrodyti sunku, bet svarbu pradėti, kad ir nuo mažų dalykų, kuriuos gali padaryti kiekvienas.

Paklaustas ar enciklika turės poveikį pasaulio lyderiams, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas atsakė: „jau turi“. Birželio pabaigoje jis dalyvavo konferencijoje apie klimatą Niujorke ir pranešėjai vienas po kito citavo encikliką, ypač tas jos dalis, kurios lietė klimato kaitą, nors tai tik viena iš temų: pagrindinė tema yra kūrinija ir integrali ekologija. Ateina laiškai, kuriuose mokslininkai ir politikai pozityviai vertina ir sveikina popiežiaus enciklikos mintis. Liepos mėnesį Prancūzijoje buvo surengtas susitikimas apie aplinką ir, jį inauguruodamas, prezidentas Hollande, plačiai citavo šią encikliką. Prieš kelias dienas Ganos prezidentas, per apaštalinį nuncijų, atsiuntė raštą, kuriame sveikina encikliką. Be abejonės, kad enciklika turi poveikį vyriausybėms ir pasaulinių organizacijų atstovams, - sakė kardinolas Turkson. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.