2015-08-11 16:38:00

Pasaulinės taikos dienos tema: Įveik abejingumą ir laimėk taiką


Popiežiškoji Teisingumo ir taikos taryba praneša popiežiaus Pranciškaus parinktą temą 49-ajai pasaulinei taikos dienai: „Įveik abejingumą ir laimėk taiką“. Prieš beveik penkis dešimtmečius popiežiaus Pauliaus VI įvesta Pasaulinė taikos diena kasmet minima sausio 1-ąją.

Abejingumas šiandieninio pasaulio žaizdoms yra viena rimčiausių priežasčių, dėl kurių dabartiniame pasaulyje trūksta taikos, - sakoma skelbiamą būsimos Pasaulinės dienos taikos temą palydinčiame trumpame Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos komentare. Abejingumas labai dažnai susijęs su įvairiomis individualizmo formomis, dėl kurių daugėja izoliavimosi, neišmanymo, egoizmo, o tuo pačiu ir nesidomėjimo kas aplink mus dedasi ir kitais žmonėmis. Šiuolaikiniame pasaulyje cirkuliuoja vis daugiau informacijos, tačiau dėl to savaime neatsiranda daugiau dėmesingumo. Reikia ugdyti žmonių sąžinėse solidarumą. Tam reikalingas visų indėlis, visų pirma šeimų, bet taip pat mokytojų, kultūros ir informacijos priemonių darbuotojų, intelektualų ir menininkų. Abejingumą įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis imantis šio iššūkio.

Taip pat ir taiką reikia laimėti. Neįmanoma jos pasiekti be pastangų, be atsivertimo, be nuomonių konfrontacijos ir kūrybiškumo. Reikia ugdyti jautrumą rimtoms problemoms, kurios slegia žmoniją – fundamentalizmui, persekiojimams, žudynėms, laisvės varžymams ir individų bei tautų žmogaus teisių pažeidimams, vergystei, išnaudojimui, korupcijai, organizuotam nusikalstamumui, pabėgėlių dramai.  Jei mažės abejingumo, tuo pačiu plėsis ir erdvė, kurioje gali įsiviešpatauti taika.

Popiežius nori, kad būsimoji Pasaulinė taikos diena padėtų visiems geros valios žmonėms, ypač tiems, kurie darbuojasi šveitimo, kultūros ir žiniasklaidos sferose, visas savo jėgas ir visas aspiracijas sutelkti į geriau save suprantančio, gailestingesnio, laisvesnio ir teisingesnio pasaulio kūrimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.