2015-08-10 12:59:00

Pranciškus įsteigė „Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną“


Pirmadienį, rugpjūčio 10 dieną, buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas, kuriuo įsteigiama „Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena“. Ji bus švenčiama rugsėjo 1-ąją.

Pirmoje savo laiško pastraipoje Pranciškus paaiškina, kad ši diena pasirinkta priėmus Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus ir jo atstovo metropolito Jono (Ioannis) iš Pergamo, kuris dalyvavo socialinės enciklikos „Laudato Si (LS) – apie rūpinimąsi bendrais namais“ pristatyme, pasiūlymą. Ortodoksų Bažnyčioje jau nemažai metų rugsėjo 1-ąją minima Maldos už kūriniją diena.

Kaip krikščionys, norime pasiūlyti mūsų indėlį įveikiant ekologinę krizę, kurią žmonija išgyvena. Tam pirmiausia turime pasisemti iš mūsų turtingo dvasinio paveldo motyvų, kurie maitina aistrą rūpintis kūrinija, visad prisimenant, kad tikintiems į Jėzų Kristų, Dievo Žodį, tapusį kūnu dėl mūsų, „dvasingumas nėra atskirtas nuo nuosavo kūno, gamtos ar šio pasaulio tikrovių, bet greičiau sugyvena su jomis ir jose, bendrystėje su tuo, kas jas supa“ (LS, 216), rašo Pranciškus ir priduria, jog ekologinė krizė kreipia į gilų dvasinį atsivertimą. Krikščionims toks atsivertimas yra susitikimas su Jėzumi, kurio pasekmės paliečia ir juos supančią aplinką. Tai suvokimas, kad būti Dievo kūrinių saugotojais ir puoselėtojais yra ne antraeilė, bet esminė dorybingo krikščioniško gyvenimo dalis.

Kasmetinė „Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena“, anot Šventojo Tėvo, suteiks tikintiesiems ir bendruomenėms vertingą galimybę atnaujinti savo asmeninį pritarimą savajam pašaukimui būti kūrinijos sergėtojais, dėkoti Dievui už nuostabius dalykus, kuriuos Jis mums patikėjo, šauktis Jo pagalbos rūpinantis kūrinija ir gailestingumo už padarytas nuodėmes.

Tos pačios datos, kaip ortodoksų Bažnyčioje, pasirinkimas bus naudinga proga parodyti augančią bendrystę su broliais ortodoksais. Gyvename laikais, kai visi krikščionys susiduria su tais pačiais ir svarbiais iššūkiais, į kuriuos, norėdami būti tikėtinais ir veiksmingais, turime duoti bendrus atsakymus, rašo Pranciškus, linkėdamas, kad į šią iniciatyvą įsitrauktų ir kitos bendruomenės bei Bažnyčios, kad ši maldos diena būtų švenčiama suderintai su Pasaulinės Bažnyčių tarybos iniciatyvomis.

Popiežiaus Pranciškaus laiškas yra adresuotas kardinolams Peteriui Turksonui ir Kurtui Kochui, atitinkamai Popiežiškųjų taikos ir teisingumo bei krikščionių vienybės tarybų pirmininkams. Antroje laiško dalyje popiežius kreipiasi į juos, su konkrečiais uždaviniais.

Kardinolo Turksono jis paprašė informuoti Vyskupų konferencijų „Taikos ir teisingumo“ komisijas, ekologijos srityje veikiančias nacionalines ir tarptautines organizacijas apie „Pasaulinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dienos“ įsteigimą, siekiant, kad jos minėjimuose dalyvautų visą Dievo tauta: kunigai, vienuoliai, tikintieji; kad ši diena būtų stiprus apmąstymo, maldos, atsivertimo ir gyvenimo būdo keitimo metas.

Panašiai popiežius paprašė kardinolo Kocho užmegzti būtinus kontaktus su ekumeniniu patriarchatu ir kitomis ekumeninėmis tikrovėmis, kad maldos už kūriniją diena taptų visų tikinčiųjų į Kristų bendro kelio ženklu; taip pat derinti iniciatyvas su Ekumenine Bažnyčių taryba.

Linkėdamas plataus bendradarbiavimo pradedant ir vystant „Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną“ baigdamas laišką popiežius meldžia Dievo Motinos Marijos ir šv. Pranciškaus Asyžiečio užtarimo, primindamas ir garsiąją pastarojo „Kūrinių giesmę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.