2015-08-10 13:54:00

Pranciškus: Vienintelis būdas laimėti karą – nekariauti


Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė šiomis dienomis sukakusias atominių bombų numetimo ant Hirosimos ir Nagasakio septyniasdešimtąsias metines.

Prieš 70 metų, 1945-ųjų rugpjūčio 6 ir 9 dienomis, įvyko tragiški Hirosimos ir Nagasakio atominiai bombardavimai. Ir po daugelio metų šis tragiškas įvykis vis dar kelia baimę ir pasibaisėjimą. Jis tapo simboliu žmogaus turimos neribotos griaunamosios galios, kai jis iškreiptai naudoja mokslo ir technikos pasiekimus. Tai ir įspėjimas žmonijai, kad ji visada atmestų karą, uždraustų atominius ir kitus masinio naikinimo ginklus. Ši liūdna sukaktis mus ragina melstis už taiką ir dėl jos darbuotis, ginti pasaulyje brolystės etiką ir taikų visų tautų sambūvį. Iš visos žemės tekyla vieningas balsas: „ne“ karui, „ne“ smurtui, „taip“ dialogui, „taip“ taikai. Karas visada yra pralaimėjimas. Vienintelis būdas laimėti karą – nekariauti.

Popiežius taip pat paminėjo labai įtemptą padėtį Salvadore, kur pastaraisiais mėnesiai labai pablogėjo žmonių gyvenimas dėl ekonominės krizės, labai didelių socialinių kontrastų ir išaugusio nusikalstamumo. Popiežius Pranciškus drąsino visą brangią Salvadoro tautą saugoti vienybę ir neprarasti vilties; ragino visus melstis, kad palaimintojo Oskaro Romero šalyje vėl sužydėtų teisingumas ir taika. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.