2015-08-09 16:13:00

Abp Paglia wznawia debatę nad komunią dla rozwodników w nowych związkach


„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie” – w kontekście tych słów Jezusa należy zdaniem abp Pagli sytuować synodalną dyskusję o dopuszczaniu do komunii rozwodników, żyjących w nowym związku. Wywiadem, którego udzielił tygodnikowi Famiglia Cristiana, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny jasno daje do zrozumienia, że debata na ten temat nie została rozstrzygnięta.

Abp Vincenzo Paglia przypomina też o przykazaniu ustanowionym przez Sobór Laterański IV, które zobowiązuje wszystkich wiernych, by przynajmniej raz w roku odbyli spowiedź i przystąpili do komunii. Watykański hierarcha odwołuje się ponadto do tekstu dokumentu roboczego przyszłego synodu, w którym stwierdza się, że na poprzednim zgromadzeniu miano osiągnąć dość powszechny konsensus w sprawie drogi pokuty dla rozwodników żyjących w nowych związkach. Zdaniem abp Paglii należy uporządkować w sposób bardziej logiczny dyscyplinę i doktrynę Kościoła, aby wypracować rozwiązanie duszpasterskie, mogące uzyskać szeroki konsensus.

kb/ rv, famiglia cristiana
All the contents on this site are copyrighted ©.