2015-08-06 17:51:00

Prieš 37 metus mirė palaimintasis Paulius VI


1978 m. rugpjūčio 6 d. mirė popiežius Paulius VI. Sukaktis paminėta ketvirtadienio rytą Šv. Petro bazilikos kriptoje aukotomis Mišiomis. Joms vadovavo Kardinolų popiežiaus patarėjų tarybos sekretorius Albano vyskupas Marcello Semeraro. Šiemet pirmą kartą šia proga buvo aukojamos ne Mišios už mirusį, bet meldžiant palaimintojo užtarimo. Pauliaus VI pernai spalio 19 d. buvo paskelbtas palaimintuoju.

Sukakties proga, Vatikano radijo laidų italų kalba redakcija pakalbino palaimintojo popiežiaus gimtajame Concesio miestelyje, šiaurės Italijoje, veikiančio Pauliaus VI instituto vadovą kun. Angelo Maffeis.

Jis visų pirma pažymėjo, kad po beatifikacijos gerokai padaugėjo žmonių, lankančių Pauliaus VI gimtuosius namus, kad vis daugiau žmonių nori artimiau susipažinti su šio Bažnyčios istorijoje labai svarbaus, bet laikui bėgant neišvengiamai kiek primiršto popiežiaus asmenybe. Dabar kai jis paskelbtas palaimintuoju, kaip į pranašišką ženklą žiūrime į  sutapimą, kad Pauliaus VI žemiškasis gyvenimas pasibaigė Viešpaties Atsimainymo šventės dieną.

Paulių VI dažnai prisimena ir popiežius Pranciškus. Ne kartą, taip pat ir pernai beatifikacijos Mišių metu, Pranciškus paminėjo Pauliaus VI apaštališkąjį paraginimą „Evangelii nuntiandi“. Pasak kunigo Maffeis, galima įžvelgti ir daugiau panašumų tarp dviejų pontifikatų. Pasak jo, taip pat esama sąsajų tarp neseniai paskelbtos popiežiaus Pranciškos „Laudato si‘“ ir palaimintojo Pauliaus VI enciklikos „Populorum progressio“. Kitas svarbus dalykas siejantis abu pontifikatus bus abiejų popiežių vizitai Jungtinių Tautų Organizacijoje. Kaip tik šiemet sukanka 50 metų nuo Pauliaus VI kalbos pasakytos Jungtinėse Tautose Niujorke. Šiemet rudenį iš tos pačios tribūnos į pasaulio bendruomenę kreipsis popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.