2015-08-06 17:44:00

Popiežius Jordanijos vyskupui: Bažnyčia neužmiršta kenčiančių savo vaikų


Praėjusių metų vasarą tūkstančiai žmonių pasitraukė iš vadinamosios Islamo valstybės užimtų šiaurės Irako teritorijų – Mosulo miesto ir apylinkių. Nemažai pabėgėlių, tarp jų ir krikščionių, priglaudė Jordanija, jau ir prieš tai suteikusi prieglobstį daugybei pabėgėlių iš kaimyninės Sirijos. Šiomis dienomis, minint pabėgėlių iš Irako atvykimo metines, Jordanijoje lankosi Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vysk. Nunzio Galantino. Ji atvyko į šalį susipažinti su pabėgėlių, tarp jų ir krikščionių, gyvenimo sąlygomis, perduoti jiems skirtą Italijos vyskupų konferencijos finansinę paramą, pareikšti italų katalikų solidarumą su jais.

Vyskupas Galantino į Jordaniją nuvežė ir popiežiaus Pranciškaus laišką, adresuotą visos nedidelės katalikų bendruomenės Jordanijoje vadovui, Jeruzalės Lotynų patriarcho vikarui vyskupui Marounui Lahamui.

Brangusis broli, - kreipiasi popiežius Pranciškus į Jordanijos vyskupą. Naudodamasis šia proga, trokštu, kad mano padrąsinimas ir vilties žodis pasiektų visus, prislėgtus smurto, priverstus palikti savo namus ir savo šalį. Daug kartų kėliau aikštėn žiaurius, nežmoniškus ir nepateisinamus persekiojimus, kuriuos daugelyje pasaulio šalių žmonės, ypač krikščionys, kenčia, tapę fanatizmo ir netolerancijos aukomis,  dažnai kitiems tyliai stebint. Jie yra mūsų laikų kankiniai, žeminami ir diskriminuojami dėl ištikimybės Evangelijai. Paminėdamas juos, noriu paliudyti, kad Bažnyčia neužmiršta ir nepalieka dėl tikėjimo ištremtų savo vaikų. Jie težino, kad kasdien kyla į dangų malda už juos, kartu su dėkingumu už jų duodamą liudijimą.

Popiežius laiške taip pat dėkoja vietiniams Jordanijos krikščionims, kurie nenusuko žvilgsnio į šalį, bet su meile ištiesė ranką pas juo atvykusiems nelaimėliams. Jūs skelbiate Kristus prisikėlimą, dalyvaudami tūkstančių kenčiančių pabėgėlių skausme, solidariai jiems padėdami, pasilenkdami prie jų žaidų, broliškai jiems patarnaudami ir padėdami praskaidrinti juodas gyvenimo valandas. Viešpats jums teatlygina gausiomis savo malonėmis.

Galiausiai popiežius reiškia viltį, kad tarptautinė bendruomenė bus atidesnė ir jautresnė persekiojamų žmonių ir pabėgėlių dramai, kad nežiūrės tylėdama ir bejėgė į jos akyse vykdomą nepateisinamą nusikaltimą, kuris kelia grėsmę pagrindinėms žmogaus teisėms bei tautų, kultūrų ir tikybų darniam sambūviui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.