2015-08-06 17:55:00

Popiežiaus sveikinimai Kolumbo riteriams


Rugpjūčio 4-6 dienomis Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyko Kolumbo riterių 133 suvažiavimas, tema „Kūrėjo apdovanoti gyvybe ir laisve“.

Kolumbo riteriais pavadintą filantropinę organizaciją 1882 m. Jungtinėse Valstijose įkūrė airių kilmės kunigas, šiandien kandidatas į palaimintuosius, Michael McGivney. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje, remianti katalikišką švietimą ir žiniasklaidą.

Kolumbo riterių suvažiavimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Jo vardu Vatikano Valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytame laiške atkreipiamas dėmesys į suvažiavimo temos aktualumą šių dienų katalikams, Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse atsakingai ir aktyviai dalyvaujantiems viešajame gyvenime. Gyvybė ir laisvė - tai vertybės, kurias labai brangina kiekvienas atsakingas pilietis ir sąmoningas krikščionis. Su jomis susijusios ir kitos šiandieniniame pasaulyje labai aktualios vertybės, kurių apsauga turi rūpėti savo tikėjimą šiandienėje visuomenės liudijantiems krikščionims. Tai visų pirma religijos laivė, kuri kai kur pasaulyje grubiai pažeidžiama,  o dar dažniau yra ribojama tam tikros kultūros, individualias teises keliančios aukščiau bendrojo gėrio. Su panašiomis grėsmėmis šiandien susiduria ir šeima. Šių pamatinių vertybių apsauga turi rūpėti žmonėms, kuriems nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų ir tikėjimo, rūpi visuomenės gerovė.

Kolumbo riterių suvažiavime pristatytoje metinėje veiklos atskaitoje nuodyta, kad pernai Kolumbo riteriai paaukojo daugiau kaip 173 milijonus dolerių ir 71,5 milijono savanoriško darbo valandų. Organizacijos narių skaičius išaugo iki 1 883 598. Ataskaitoje atskirai paminėtos keturios šalys, kuriose Kolumbo riteriai neseniai pradėjo veiklą ir kur narių skaičius pastoviai auga – tai Ukraina, Lietuva, Lenkija ir Pietų Korėja. Didžiausias dėmesys Kolumbo riterių veikloje buvo skiriamas pagalbai persekiojamiems Sirijos ir Irako krikščionims. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.