2015-08-06 17:59:00

Paskelbtas Gailestingumo jubiliejaus himnas


Gailestingumo jubiliejaus himno muziką sukūrė anglų kompozitorius Paul Inwood, žodžius – italas kunigas Giuseppe Costa SJ. Pirmą oficialų įrašą, himną atliekant Popiežiškajai muzikos kapelai, vadovaujamai mons. Massimo Palombella, pagamino Vatikano radijas. Muzikos ir žodžių autoriai autorines teises perdavė Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai, kad ji, nevaržoma jokių formalumų, galėtų himną išplatinti visos Bažnyčios mastu.

Kaip pasakojo Vatikano radijui himno žodžius sukūręs t. Giuseppe Costa SJ, netrukus po žinios apie būsimą neeilinį jubiliejų paskelbimą, į jį kreipėsi Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, įgaliota parengti jubiliejaus programą, ir užsakė teksto sukūrimą. Nuo pat pradžių buvo sutarta, kad himno priegiesmyje skambės Jubiliejaus moto – Evangelijos pagal Luką žodžiai „Gailestingi kaip Tėvas“ (plg. Lk 6,36). Sukūrus žodžius, buvo kreiptasi į 90 kompozitorių visame pasaulyje ir pasiūlyta sukurti muziką himno tekstui. Konkurse sutiko dalyvauti 21 kompozitorius. Buvo išrinka anglų kompozitoriaus, kataliko pasauliečio, Paulo Inwoodo sukurta muzika.

Gailestingumo jubiliejaus himno įrašas:

Himno žodžiai (laisvas vertimas į lietuvių kalbą):

„Gailestingi kaip Tėvas“ (priegiesmis)

Dėkojame Tėvui, nes jis yra geras. Išmintingai sukūrė pasaulį, veda savo tautą per istoriją, priima savo vaikus ir jiems atleidžia.

Dėkojame Sūnui, tautų šviesai, kuris mus pamilo savo širdimi. Iš jo viską gauname, jam save aukojame. Teatsiveria širdis visiems, kas alksta ir trokšta.

Meldžiame Šventąją Dvasia septynių šventų dovanų, kurios yra visokio gėrio šaltinis ir švelni paguoda. Jos sustiprinti, kitus guodžiame. Meilė viskuo viliasi, viską ištveria.

Dievą, ramybės davėją, meldžiame taikos. Visa žemė laukia jo Karalystės Evangelijos. Malonė ir džiaugsmas tiems, kas myli ir atleidžia. Ateis naujas dangus ir nauja žemė.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.