2015-08-05 18:27:00

Tarptautinė ministrantų piligrimystė Romoje. Popiežiui ranką paspaudė ir lietuvis


Šiomis dienomis Romoje, nepaisant varginančios kaitros, galima pamatyti daug jaunuolių grupių, pasidabinusių krikščioniška simbolika, kartais sustojančių ir sugiedančių giesmę ar sukalbančių maldą, lankančių, kaip ir nesuskaičiuojama daugybė piligrimų prieš juos per daugelį amžių, katakombas, apaštalų kapus, bazilikas. Tai ministrantai, su kuriais, maždaug devyniais tūkstančiais, popiežius Pranciškus susitiko antradienio pavakare šv. Petro aikštėje. Šis susitikimas buvo ministrantų piligrimystės kulminacinis, tačiau ne vienintelis momentas.

Tarp ministrantų buvo apie keturiasdešimt jaunuolių iš įvairių Lietuvos vietų ir vyskupijų, atvykusių į Romą savaitei. Trečiadienį jie aplankė ir mūsų redakciją, papasakodami apie savo kelionę ir apie susitikimą su popiežiumi Pranciškumi.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro referentas Algirdas Baltuškonis šiek tiek pristatė iš Lietuvos atvykusių ministrantų grupę:

Tadas Grybas iš Panevėžio vyskupijos buvo vienas iš tų, kurie, atstovaudami įvairiems kraštams, buvo pakviesti asmeniškai prieiti prie popiežiaus Pranciškaus, turėdami galimybę apsikeisti keliais žodžiais. Pats Tadas pasakoja apie šią stiprią patirtį:

Tęsiame pokalbį su Algirdu apie antradienio susitikimą su Šventuoju Tėvu, apie Pranciškaus pasakytą paraginimą, kilusias mintis, kitus įspūdžius:
All the contents on this site are copyrighted ©.