2015-08-05 17:59:00

Bendroji trečiadienio audiencija: antrą sąjungą sudariusieji nėra ekskomunikuoti!


Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie šeimą. Jose Šventasis Tėvas nevengia paliesti sunkių klausimų – apie nesutarimus, nesupratimą, apie žaizdas. Šioje katechezėje Pranciškus kalbėjo apie tuos, kurie išgyveno nebeatgręžiamą santuokinio ryšio žlugimą ir užmezgė naują sąjungą.

Bažnyčia gerai žino, kad tokia situacija prieštarauja krikščioniškam sakramentui. Vis tik jos, mokytojos, žvilgsnis kyla iš motiniškos širdies, kuri, skatinama Šventosios Dvasios, visada ieško asmenų gėrio ir išgelbėjimo. Todėl jaučia pareigą, vardan tiesos meilės, skirti situacijas. Taip rašė šventasis Jonas Paulius II apaštaliniame paraginime „Familiaris consortio“ (n. 84), nurodydamas  skirtumą tarp tų, kurie patyrė skyrybas ir kurie jas nulėmė. Reikia tai skirti, - pažymėjo popiežius.

Ir jei pažvelgsime į naujus ryšius su mažų vaikų akimis, dar labiau pamatysime skubų poreikį mūsų bendruomenėse plėtoti tikrą svetingumą tiems, kurie gyvena tokiose situacijose. Svarbu, kad bendruomenės stilius, jos kalba, laikysena būtų visada atidi asmenims, ypač mažiesiems. Jie yra tie, kurie labiausiai kenčia šiose situacijose. Kaip, beje, galėtume rekomenduoti tiems tėvams viską padaryti ugdant vaikus krikščioniškam gyvenimui, rodant tvirto ir praktikuojamo tikėjimo pavyzdį, jei juos pačius laikytume atokiai nuo bendruomenės gyvenimo, tarsi būtų ekskomunikuoti? Reikia elgtis taip, kad nebūtų pridėtas papildomas svoris prie to, kurį vaikai, šiose situacijose, jau priversti nešti. Deja, tokių vaikų ir jaunuolių skaičius yra iš tiesų didelis. Svarbu, kad jie jaustų Bažnyčią kaip visiems atidžią motiną, pasiruošusią išklausyti ir susitikti.

Pastaraisiais dešimtmečiais, tiesą pasakius, Bažnyčia ir nebuvo nejautri ar tingi, - pridūrė Pranciškus. – Padedant ganytojų įsigilinimui, vedant ir patvirtinant mano pirmtakams, smarkiai sustiprėjo sąmoningumas, kad yra būtinas broliškas ir atidus svetingumas, meilėje ir tiesoje, tiems pakrikštytiesiems, kurie pradėjo naują sugyvenimą žlugus sakramentinei santuokai. Šie asmenys nėra ekskomunikuoti, - pabrėžė Pranciškus, pakartodamas tai du kartus. – Tad jokiais būdais nėra traktuotini kaip tokie, jie yra Bažnyčios dalis.

Primindamas ir Benedikto XVI žodžius, kad „lengvų receptų“ nėra, Pranciškus kreipiasi į ganytojus, prašydamas atvirai ir nuosekliai parodyti bendruomenės pasiruošimą priimti ir padrąsinti tuos, kurie gyvena naujose sąjungose, kad išgyventų ir ugdytų savo priklausomybę Kristui ir Bažnyčiai per maldą, Dievo Žodžio klausymą, dalyvavimą liturgijoje, krikščionišką vaikų ugdymą, meilę ir tarnavimą vargšams, įsipareigojimą taikai ir teisingumui.

Biblinis Gerojo Ganytojo atvaizdas apibendrina misiją, kurią Jėzus gavo iš Tėvo: atiduoti gyvybę už avis. Toks nusistatymas yra pavyzdys ir Bažnyčiai, kuri priima savo vaikus kaip motina, dovanojanti jiems gyvenimą. Bažnyčia turi būti visada atviri namai, be užrakintų durų. Visi vienokiu ar kitokiu būdu gali dalyvauti bažnytiniame gyvenime ir būti bendruomenės dalimi.

Panašiai visi krikščionys yra pakviesti imituoti Gerąjį Ganytoją. Ypač krikščioniškos šeimos gali su juo bendradarbiauti rūpinamosios sužeistomis šeimomis, lydėdamos bendruomenės tikėjimo gyvenime. Kiekvienas teatlieka savo dalį, elgdamasis pagal pavyzdį Gerojo Ganytojo, kuris pažįsta kiekvieną savo avį ir nei vienos neatstumia iš savo begalinės meilės, kalbėjo popiežius Pranciškus.

*

Po to katechezė glaustai, keliais sakiniais, buvo perskaityta keliomis kitomis kalbomis, vėliau popiežius sveikino įvairias piligrimų grupes. Atskirai popiežius paminėjo šį trečiadienį, kiekvienais metais rugpjūčio mėnesio 5-ąją dieną švenčiamą Didžiosios Marijos bazilikos dedikavimo iškilmę. Tai pirmoji bažnyčia, kuri buvo pastatyta ir dedikuota Dievo Motinai Vakaruose, dar IV - V amžiuose. Popiežius Pranciškus paragino visus pasikliauti Dievo Motinos užtarimu, melsti jo. Galima pridurti, kad jis pats Didžiojoje Marijos bazilikoje apsilankė jau net 23 kartus, dažniausiai išvykdamas į apaštalines keliones, o po to grįždamas iš jų. Šioje bazilikoje yra pagerbiama Marijos, „Salus Populi Romani“ ikona. Trečiadienio vakare prie šios bazilikos buvo numatyta didelė šventė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.