2015-08-04 16:17:00

Arso klebonas – pavyzdys kunigams Gailestingumo metais


Rugpjūčio 4 d. liturginiame kalendoriuje buvo minimas Arso klebonas šventasis Jonas Marija Vianėjus. Jo pavyzdys ir šiandien labai aktualus ir jo aktualumas ypatingai atsiskleidžia artėjančio, popiežiaus Pranciškaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus kontekste,  - sako Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Beniamino Stella, Arso klebono šventės proga Vatikano radijui duotame interviu.

Pasak kardinolo, galime netgi įžvelgti tam tikrų panašumų tarp Arso klebono ir popiežiaus Pranciškaus sielovados stiliaus. Sakyčiau, kad viena svarbiausių žinių, kurią skelbia popiežius Pranciškus, tai gailestingumo žinia, - sakė kardinolas. Jis labai dažnai ragina kunigus būti atviraširdžiais nuodėmklausiais, visada su meile priimti išpažinties einančius žmones. Būtent Arso klebonas garsėjo kaip tokio nusidėjėlių priėmimo meno mokytojas.

Kovo mėnesį, Šv. Petro bazilikoje vykusių atgailos pamaldų metu matėme popiežių atsiklaupusį prie klausyklos. Manau, kad mes, kunigai, turėtume gerai įsiminti šį vaizdą ir jis mums turi būti brangus, - kalbėjo kardinolas. „Aš esu nusidėjėlis“, sako popiežius. Kiekvienam nuodėmingam žmogui reikia Dievo gailestingumo. Šis pavyzdys iš tiesų popiežių Pranciškų labai suartina su Arso klebonu.

Kalbėdamas apie artėjančius Gailestingumo jubiliejaus metus, Dvasininkijos kongregacijos prefektas kardinolas Beniamino Stella sakė, kad jie, žinoma, iš kunigų pareikalaus nemenkų pastangų. Aš noriu, kad šie metai kunigams atneštų daugiau darbo, - kalbėjo kardinolas, - bet ne biurokratinio, administracinio, o tikro kunigiško darbo, kuris duoda dvasinius vaisius.

 

Rugpjūčio 4-ąją Bažnyčios minimas Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 m. valstiečių šeimoje netoli Liono. 1806 m. įstojo į seminariją, tačiau dėl nepakankamo išsilavinimo, visų pirma lotynų kalbos nemokėjimo pradedant teologijos studijas, mokslai seminarijoje užtruko net 9 metus ir tik 1815 m. Jonui Marijai Vianėjui buvo suteikti kunigo šventimai. Beveik visą savo kunigišką gyvenimą jis praleido Arse – niekam nežinomame ir iš kitų pietryčių Prancūzijos gyvenviečių niekuo neišsiskiriančiame mažame miestelyje. Tačiau šio švento kunigo dėka apie Arsą greit sužinojo kone visa Prancūzija. Klausytis šventojo kunigo pamokslų ar atlikti pas jį išpažintį traukė ir paprasti žmonės, ir prancūzai intelektualai. Kun. Jonas Marija Vianėjus mirė 1859 m. rugpjūčio 4 d. Popiežius Pijus X 1905 m. jį paskelbė palaimintuoju, popiežius Pijus XI 1925 m. – šventuoju. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.