2015-08-01 15:53:00

Porciunkulės atlaidai Asyžiuje


Rugpjūčio 1 ir 2 dienomis Asyžiuje iškilmingai minima Švenčiausiosios Mergelės Marijos Angelų Karalienės iškilmė ir švenčiami Porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, ilgainiui pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta vienuolija.

Mažą koplytėlę, dedikuotą Švenčiausiajai Mergelei Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalia kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta, dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą, buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami šv. Pranciškaus rankomis atstatytą Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią.

Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai Asyžiuje prasidėjo pasirengimo tridieniu, švęstu liepos 29-31 dienomis. Pamaldoms kiekvieną vakarą vadovavo pranciškonas vyskupas, Milano augziliaras, Paolo Martinelli OFM. Šeštadienį, 11 val. atlaidų atidarymo Mišias aukojo Mažesnių brolių ordino vadovas kun. Michael Perry OFM. Iškilmingiems mišparamas šeštadienio vakarą, kaip kasmet, vadovauja Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Jis taip pat vadovaus atlaidus užbaigiančioms Mišioms sekmadienio vakarą. Aukoti pagrindines Porciunkulės atlaidų Mišias sekmadienį pakviestas buvęs pranciškonų ordino vadovas, dabartinis Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius, arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo OFM.

Ateinančiais metais bus švenčiama Porciunkulės atlaidų 800 metų sukaktis. 1216 m. įvesti atlaidai iš pradžių buvo skirti tik piligrimams rugpjūčio 2-ąją aplankantiems Porciunkulės koplyčią. Vėliau visuotiniò atlaidų privilegija buvo suteikta visoms pranciškonų bažnyčioms, o 1967 m. popiežius Paulius VI nustatė, kad Porciunkulės visuotinius atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio bažnyčioje, nuo Marijos Angelų Karalienės šventės pirmųjų iki antrųjų mišparų, tai yra nuo rugpjūčio 1-osios vakaro iki rugpjūčio 2-osios vakaro, įprastinėmis Bažnyčios nustatytomis sąlygomis: esant Dievo malonės būsenoje, tai yra nenusidėjus sunkia nuodėme, o jei reikia – atlikus išpažintį, priimti Komuniją ir melstis už Popiežių ir Bažnyčią. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.