2015-07-31 15:29:00

Romoje vyks tarptautinis ministrantų susitikimas


Visą ateinančią savaitę, nuo rugpjūčio 3 iki 9 d., Romoje vyks tarptautinis ministrantų susitikimas tema: „Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6,8). Susitikimą rengia ministrantus vienijanti organizacija, žinoma lotynišku pavadinimu „Coetus internationalis ministrantium“. Ši organizacija buvo įkurta 1960 m. Pirmiausia ji vienijo ministrantus vokiškai kalbančiose Europos šalyse – Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Šiandien jai taip pat priklauso ministrantai – Mišioms patarnaujantys berniukai ir mergaitės - Liuksemburge, Belgijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Italijoje. Šiuo metu organizacijai vadovauja vyskupas iš Serbijos Laszlo Nemet. Vicepirmininkė yra vokietė Klara Csiszar.

Šios organizacijos ir visų ministrantų dangiškasis globėjas yra šv. Tarcizijus – kankinys, gyvybę už Kristų paaukojęs trečiajame amžiuje, būdamas vos keliolikos metų. Jis nešdavo Komuniją įkalintiems krikščionims, tačiau vieną kartą buvo pagonių užpultas ir nužudytas. Užpuolikai norėjo atimti berniuko nešamą Eucharistijos duoną ir ją išniekinti, tačiau šv. Tarcizijus gynėsi iki paskutiniųjų ir mirė spausdamas prie krūtinės Jėzų Eucharistijoje. Devynioliktajame amžiuje šv. Tarcizijus buvo paskelbtas ministrantų globėju.

Į susitikimą Romoje atvyks ir maždaug keturiasdešimt ministrantų iš Lietuvos. Ministrantų iš Vokietijos šį kartą bus mažiau, nes pernai jie buvo surengę nacionalinę ministrantų piligrimystę į Romą. Lankydamiesi Romoje vaikinai ir merginos melsis pagrindinėse šventovėse, lankys kankinių liudijimo vietas. Programoje numatyti ir keli susitikimai su Šventuoju Tėvu. Pagrindinis įvykis bus susitikimas Šv. Petro aikštėje antradienį, rugpjūčio 4 d., po pietų. Ministrantus pasveikins popiežius Pranciškus. Visi kartu melsis. Ministrantų grupės taip pat dalyvaus trečiadienio rytą vyksiančioje popiežiaus bendrojoje audiencijoje bei paskutinę susitikimo dieną, sekmadienį, rugpjūčio 9-ąją – vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje.

Šiemetiniame suvažiavime dalyvaus ir grupė ministrantų iš Maltos, kuri jau yra atvykusi į Romą ir ketvirtadienį jau dalyvavo Mišiose, kuriomis buvo pažymėtos maltiečių ministrantų tarnavimo Šv. Petro bazilikoje penkiasdešimtosios metinės.

Nuo 1965 m. kiekvieną vasarą grupė ministrantų iš Maltos atvyksta į Romą ir visą rugpjūčio mėnesį patarnauja Mišioms Šv. Petro bazilikoje. Ši tradicija susiformavo paskutiniaisiais Vatikano II Susirinkimo metais. Vykstant Susirinkimo sesijai, kurioje dalyvavo keli tūkstančiais vyskupų, Mišių patarnautojai buvo laibai reikalingi. Pastoviai Šv. Petro bazilikoje patarnaujantys berniukai nesugebėdavo visų vyskupų palydėti prie altoriaus. Jiems į pagalbą atvyko 36 ministrantai iš Maltos. Susiformavo tradicija, kuri buvo tęsiama ir Susirinkimui pasibaigus. Ministrantai iš Maltos į Romą atvykdavo kiekvieną vasarą.

Su maltiečių ministrantų grupe, kurie Šv. Petro bazilikoje patarnaus šių metų rugpjūtį, atvyko ir nemaža dalis tų 36 ministrantų, kurie buvo atvykę 1965 m. Šiandien jie jau į pensiją beišeiną (kai kurie jau išėję) vyrai – kunigai, gydytojai, mokytojai, darbininkai. Jie visi kartu ketvirtadienį dalyvavo Mišiose, kurias aukojo Šv. Petro bazilikos arkikunigas kard. Angelo Comastri.

Pirmadienį prasidėsiančiame šiemetiniame tarptautiniame ministrantų susitikime laukiama maždaug 9 tūkst. dalyvių. Prieš penkerius metus, kai ministrantus burianti organizacija – Coetus internationalis ministrantium – minėjo savo veiklos penkiasdešimtąsias metines, į Romą buvo susirinkę net 53 tūkst. ministrantų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.