2015-07-31 16:21:00

JAV: videorepotažuose makabriškai aptarinėjamas žmogaus embrionų dalių tiekimas


Šiomis dienomis Planuotos tėvystės organizacijos (Planned Parenthood), kuri turi didžiausią JAV aborto klinikų tinklą, įvaizdžiui buvo suduotas skaudus smūgis, kaip liudija ir stipri politinė reakcija.

Triukšmą sukėlė kas kelias dienas nuo liepos vidurio „ Medicinos pažangos centro - Center for medical progress“ organizacijos leidžiami video filmukai, kuriuose kalbamasi su aukštas pareigas, taip pat ir nacionaliniu lygiu, užimančiais „Planuotos tėvystės“ pareigūnais, apie abortuotų, dažnai vėlyvoje stadijoje, embrionų kūno dalių tiekimą, mokant už tai pinigus. „Center for medical progress“ prisistato, kaip pilietinės žurnalistikos organizacija, kuriai rūpi etikos klausimai medicinos sektoriuje. Ką tik ji išleido 4-ąjį video reportažą, o medžiagos dar esą likę nemažai.

JAV embrionų ar jų kūno dalių pardavinėjimas pelno tikslais yra griežtai baudžiamas didžiulėmis piniginėmis bausmėmis ir įkalinimu. Tačiau po abortų likusius sunaikintų vaisių audinius yra leidžiama naudoti tyrimams. Tad tyrėjai apsimetė neseniai verslą pradėjusiais tarpininkais, kurie esą nori tarpininkauti, už užmokestį, tarp abortų klinikų ir tyrinėtojų. Vaizdai ir pokalbiai buvo įrašyti slapta klinikose, kabinetuose ar viešose vietose.

Video reportažuose regima dviprasmiška tikrovė. Viena vertus, Planuotos tėvystės organizacijos lyderiai atsiriboja nuo prekybos embrionų dalimis. Taip pat ir pokalbiuose pasakoma, kad nenori, kad tai „atrodytų kaip prekyba“. Tačiau tuo pat metu kalba apie kainas už „mėginius“, priklausomai nuo jų kokybės, kitaip tariant, nuo to, kiek sutraiškyti ir pažeisti, pažymima, kad skirtingos klinikos elgiasi skirtingai „kompensacijos“ klausimu. Kalbama apie klinikų pajėgumus tiekti audinius, viename pokalbyje makabriškai, prie vyno taurės, aptariama, kad reikalui esant galima abortuoti pakankamai išsivysčiusį vaisių viską stebint ultragarso technologija – jį apversti įsčiose, pirma ištraukti kūnelį su nepažeistais ir tyrimams reikalingais organais, jį nukerpant nuo galvos. Tai jau panašu į nelegalią dalinio aborto procedūrą. Kitame reportaže apžiūrinėjami vaisiaus likučiai, aptarinėjama, kas liko iš jo širdies ar smegenų, beveik džiugiai pastebint – „tai berniukas!“ Paskelbtuose pokalbiuose gana aišku, kad patys kalbėtojai supranta, jog stovi arti ribos: tiek nustatytos medicininės aborto procedūros atžvilgiu, tiek teisiniu požiūriu ir viešosios nuomonės požiūriu.

Kai šie videoreportažai buvo paskelbti, vienų nuomone tos ribos peržengtos ir „Planuotos tėvystės“ organizacija veikia nusikalstamai: be viešosios nuomonės jau sureagavo kelių valstijų politikai ir teisininkai, senate iškeltas klausimas dėl „Planuotos tėvystės“ federalinio finansavimo – iš valstybės per metus ji gauna po kelis šimtus milijonų dolerių.

Tuoj pat prasidėjo ir kontrataka – kreiptasi į teismą dėl neteisėto įrašymo, aiškinta, kad pinigai prašyti ne už pačias abortuotų embrionų dalis, bet jų laikymo, konservavimo ir siuntimo išlaidoms kompensuoti, kad viskas teisėta ir patvirtinta parašais, kad reportažai iškraipo kalbėtojų mintis (atsakant į tai paskelbti ir nekarpyti įrašai), kad kalbėjimas mėsininko terminais apie abortuotų  embrionų dalių tiekimą „techniškas“ ir motyvuotas humanitariškai, tik nepratusiam atrodo ciniškas, kad reportažus parengė klastingi moterų laisvių ir teisių priešai, ir t.t. „Planned Parenthood“ turi galingą politinį ir žiniasklaidos užnugarį, ir pati užsiima politiniu lobizmu, senatorių, gubernatorių rinkimuose išleisdami milijonus dolerių, kad būtų išrinktas jai palankus politikas.

Tarp reakcijų yra kardinolo Seano O’Malley OFM Cap, Bostono arkivyskupo ir JAV vyskupų konferencijos komiteto „Už gyvybę“ pirmininko pareiškimas.

Popiežius Pranciškus pavadino abortą, - rašo kardinolas, - produktu plačiai išplitusios pelno ir išmetimo kultūros, kuri pavergė daugybės žmonių širdis ir protus. Dabartinės naujienų istorijos apie „Planuotos tėvystės“ (organizaciją) patraukia mūsų dėmesį link dviejų platesnių klausimų, liečiančių daug institucijų mūsų visuomenėse. Pirmiausia, tai pats abortas: tiesioginė ataka prieš žmogišką gyvybę jos pažeidžiamiausioje stadijoje. Antra, tai standartu tapusi praktika gauti vaisiaus organus ir audinius aborto keliu. Abiems veiksmams trūksta pagarbos žmogaus gyvybės orumui ir žmogiškumui. Šis faktas turėtų būti dabartinės viešos kontraversijos centre.

Jei naujienos apie „Planuotą tėvystę“ kam nors atnaujino traumą, patirtą savo paties dalyvavime aborte, būkite užtikrinti, - priduria ganytojas, - kad bet kuris ir visi asmenys bus svetingai, atjaučiančiai ir padedančiai priimti Bažnyčios poabortinio gydymo tarnystėje, Rachelės projekte. Jei jūs ar jūsų pažįstamas norėtų konfidencialios ir nepasmerkiančios pagalbos, aplankykite „Rachelės projektą“ (www.projectrachel.com), - kviečia ganytojas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.