2015-07-29 15:57:00

Vatikane atidaryta paroda apie katalikų ir žydų santykius


Antradienio, liepos 28 d. popietę, Vatikano radijo patalpose buvo pristatyta paroda „Abipusis palaiminimas. Popiežius Jonas Paulius II ir žydų tauta“, nuo šio trečiadienio veikianti laikinų ekspozicijų patalpose Šv. Petro aikštės kairėje pusėje, tarp bazilikos ir aikštę juosiančios kolonados kairiojo sparno. Paroda iliustruoja katalikų ir žydų santykių kaitą per pastaruosius penkis dešimtmečius ir ypač popiežiaus šv. Jono Pauliaus II indėlį į šį procesą. Paroda taip pat skirta Vatikano II Susirinkimo deklaracijos apie santykius su nekrikščionių religijomis „Nostra aetate“ penkiasdešimtosioms metinėms. Šiemet spalio mėnesį sukaks 50 metų nuo šio dokumento paskelbimo. Juo padėtas pagrindas naujiems Katalikų Bažnyčios santykiams su didžiosiomis religijomis, visų pirma su judaizmu, su kuriuo krikščionybė turi bendras šaknis.

Katalikų ir žydų dialogo istorijai skirta paroda buvo sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose ir jau buvo eksponuota Niujorke, Los Andžele, Čikagoje ir Filadelfijoje. Vatikane ji veiks iki rugsėjo 17-osios. Ją lankyti galima kiekvieną dieną išskyrus sekmadienį ir trečiadienio rytą. Įėjimas nemokamas.

Parodą sudaro du lygiagrečiai besivystantys pasakojimai. Vienas kalba apie pietinės Lenkijos Vadovicų miestelyje vaikystėje užsimezgusią dviejų žmonių – kataliko Karolio Wojtylos ir žydo Jerzy Klugerio draugystę. Antrasis pasaulinis karas mokyklos suolo draugus išskyrė. Jie vėl susitiko tik po 27 metų pertraukos ir vėl draugavo iki pat mirties. Lygiagrečiai su šia asmenine dviejų bičiulių istorija, paroda pasakoja dviejų religijų išpažinėjų santykių istoriją, kuri buvo sudėtinga, joje buvo daug neteisybės ir skriaudų. Ją radikaliai pakeitė Vatikano II Susirinkimas bei naują katalikų santykį su žydais Bažnyčios gyvenime įtvirtinę popiežiai Jonas XXIII, Paulius VI ir Jonas Paulius II.

Karolio Wojtylos ir Jerzy Klugerio bičiulystės, o lygiagrečiai ir katalikų santykių su žydais istorija parodoje suskirstyta į keturias chronologines atkarpas: vaikystės laikotarpį Vadovicose (1920-1938), Antrojo pasaulinio karo metus (1939-1945), Karolio Wojtylos tarnystės Krokuvoje metus (1946-1978) ir Jono Pauliaus II pontifikato metus (1978-2005). Kalbant apie religinius katalikų ir žydų santykius išryškinti trys svarbiausi momentai – Jono Pauliaus II apsilankymas Romos sinagogoje 1986 m. balandžio 13 d., Šventojo Sosto ir Izraelio valstybės sutarties pasirašymas 1993 m. gruodžio 30 d., po kurios sekė dvišalių diplomatinių santykių užmezgimas ir Jono Pauliaus II vizitas Izraelyje 2000 m. kovo mėnesį.

Vienas parodos pristatymo dalyvių pastebėjo, kad šiame kontekste puikiai atsiskleidžia ir suspindi visu savo grožiu vienas tradicinių popiežiaus titulų – „pontifex maximus“ („didžiausiasis tiltų statytojas“). Jonas Paulius II šio vardo tikrai nusipelnė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.