2015-07-28 16:33:00

Popiežius jaunimui: Nebijokite santuokos!


„Brangūs jaunieji bičiuliai, nebijokite santuokos. Kristus savąja malone palydi visus sutuoktinius, kurie yra su juo vieningi“. Tokio turinio žinute popiežius Pranciškus kreipėsi į 22 milijonus savo sekėjų Twitterio tinkle.

Mūsų kolegos iš Vatikano radijo žinių italų kalba redakcijos paprašė Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininką arkivysk. Vincenzo Paglia pakomentuoti šią Šventojo Tėvo žinutę.

Kaip dažnai būna, popiežius Pranciškus vėl pataikė tiesiai į dešimtuką, - sakė arkivyskupas. Mes visi, ypač artėjant šeimai skirtam Sinodui, puikiai žinome kiek daug problemų susiję su šeimos, santuokos tema. Tačiau esminė problema yra būtent ši: deja, labai daug žmonių bijo tuoktis. Tačiau ne dėl to, kad jie būtų kuo nors blogesni už kitus. Anaiptol! Juos verčia bijoti tam tikros rūšies kultūra, verčiant juos dvejoti ir nesiryžti kai reikia apsispręsti visam gyvenimui. Popiežius Pranciškus kartoja jaunimui: Nebijokite! Įdomu, - sakė arkivysk. Paglia, - kad raginimas nebijoti Šventajame Rašte pakartotas net 365 kartus, po vieną kartą kiekvienai metų dienai. Tarsi tuo būtų norima pasakyti, kad raginimas nebijoti turėtų kiekvieną dieną skambėti jaunimo širdyse ir mintyse. Popiežius nori, kad jaunimas patikėtų, jog žmonėms, gyvenantiems vienybėje su Jėzumi, santuoka suteikia tokį tvirtą stabilumą, kokio negali suteikti šiandieninę visuomenę užvaldžiusios įvairios srovės.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į kitą aspektą, kuris nuo seno priklauso Bažnyčios mokymo lobynui, bet šiandien yra nepakankamai aiškiai iškeliamas. Šeima pašaukta nebūti užsidariusi. Santuoka sudaroma ne tik sau. Ji yra tai apsisprendimas už visuomenę, už pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.