2015-07-28 16:30:00

Popiežiškosios pasauliečių tarybos primininko žinia likus metams iki PJD


Likus metams iki 2016-ųjų liepos 26-31 dienomis Krokuvoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų, žinią jose dalyvausiančiam jaunimui paskelbė vienos pagrindinių šio įvykio organizatorių – Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kard. Stanislawas Rylko.

Pirmiausia jis rašo, kad Pasaulio jaunimo dienos Lenkijoje vyks jau antrą kartą. Pirmą kartą Lenkijos Čenstakavo Marijos šventovėje jos buvo surengtos 1991 m. Toliau savo laiške kardinolas Rylko daugiausia dėmesio skiria popiežiaus Pranciškaus pasiūlytai ateinančių metų Pasaulio jaunimo dienų temai: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7).

Dažnai girdime popiežių Pranciškų kalbant apie Kristaus kalno pamokslo palaiminimus ir apie gailestingumą, - pastebi kardinolas. Rio de Žaneire prieš dvejus metus vykusių Pasaulio jaunimo dienų metu jis kalbėjo: „Skaityk Palaiminimus. Tai tau išeisi į gera. Jei nori žinoti ką konkrečiai turėtum daryti, skaityk Mato Evangelijos 25 skyrių (apie paskutinįjį teismą). Tai protokolas, pagal kurį būsime teisiami. Šie du dalykai tebūnie jūsų veiklos planas: Palaiminimai ir Mato 25 skyrius. Nereikia nieko daugiau...“

Tad, pasak kardinolo, neatsitiktinai popiežius Pranciškus vieną aštuonių Kristaus palaiminimų pasiūlė tema Krokuvoje vyksiančioms Pasaulio jaunimo dienoms. „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“. Gailestingumas tai viena pagrindinių popiežiaus Pranciškaus mokymo temų. Kalbėdamas apie šį Kristaus palaiminimą, Šventasis Tėvas sako, kad jame telpa visa Evangelija, visas krikščionių tikėjimo mokymas. Tai tvirtindamas popiežius taip pat įspėja, kad nederėtų gailestingumo painioti tik su tam tikru „gerietišku“ nusiteikimu kitų atžvilgiu. Gailestingumas tai ne šiaip sentimentas, bet tikra jėga, galinti išvaduoti žmogų ir pasaulį iš nuodėmės „vėžio“, iš moralinio ir dvasinio blogio. Tik meilė gali užpildyti tuščias ertmes ir net prarajas, kurias blogis palieka mūsų istorijoje. Jėzus yra Gailestingumas. Jėzus yra Meilė.

Kard. Stanislawas Rylko taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Pasaulio jaunimo dienos vyks popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Gailestingumo jubiliejaus metais. Jaunimo dienoms pasiūlyta gailestingumo tema nepaprastai darniai įsilieja į visą Dievo Gailestingumui skirtą jubiliejų. Tad ir Krokuvoje vyksiančios Jaunimo dienos taps  svarbiausiu jaunimui skirtu jubiliejinių metų įvykiu. Krokuvoje susirinksiantis jaunimas bus kviečiamas pamąstyti apie gailestingumą kaip gyvenimo idealą ir kaip mūsų tikėjimo patikimumo kriterijų. Jaunimas bus kviečiamas atpažinti gailestingojo Dievo veidą mums apreikštą už mus mirusio Dievo Sūnaus veide. Prieš dvejus metus Velykinėje žinioje „Urbi et orbi“ Šventasis Tėvas sakė: „Per kokią daugybę dykumų, taip pat ir šiandien, žmogui reikia pereiti. Visų pirma per tą dykumą, kuri yra jo viduje, kai stinga meilės Dievui ir artimui, kai jis nesuvokia savo pašaukimo rūpintis viskuo, ką Kūrėjas mums davė ir duoda. Tačiau Dievo gailestingumas gali suželdinti ir dykuma virtusią žemę, gali grąžinti gyvybę sudžiuvusiems kaulams (plg. Ez 37,1-14).“

Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kard. Stanislawas Rylko taip pat mini Dievo gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską bei Krokuvos Gailestingumo šventovę. Joje jaunimas medituos Evangelijos palyginimus apie gailestingumą, kalbės Gailestingumo vainikėlį. Šioje šventovėje jaunimas galės žengti pro jubiliejaus šventąsias duris ir pelnyti visuotinius atlaidus.

Baigdamas savo žinią, kardinolas kviečia jaunimą melstis, kad Viešpats laimintų pasirengimus būsimam didžiajam įvykiui, kad jie leistų Viešpačiui savuoju gailestingumu paliesti jų širdis ir jie būtų gailestingumo liudytojai šių dienų pasauliui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.