2015-07-27 19:59:00

Watykan: poszukiwani misjonarze miłosierdzia


Watykan poszukuje misjonarzy miłosierdzia, których Ojciec Święty pośle ze specjalną misją przebaczenia na wszystkie kontynenty. Chodzi o kapłanów, którzy mają być żywym znakiem Ojca przyjmującego wszystkich szukających Bożego przebaczenia. Inicjatywa wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia. Księża zostaną rozesłani przez Papieża w przypadającą w czasie jubileuszu Środę Popielcową. Podkreśla się, że mają oni być „przekonującymi głosicielami miłosierdzia i zwiastunami radości przebaczenia”.

Misjonarze będą zaproszeni przez biskupów diecezjalnych w swoich krajach do animowania misji ludowych lub konkretnych inicjatyw związanych z Jubileuszem, ze  szczególnym odniesieniem do celebracji sakramentu pojednania. Ojciec Święty w związku z tym da im również władzę odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Formularz zostań misjonarzem miłosierdzia:

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/partecipa/missionari/diventamissionario.html

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.