2015-07-27 18:10:00

Popiežius paminėjo Sirijoje pagrobtąjį jėzuitą ir kitas aukas; pasveikino senelius


Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius taip pat paminėjo ne vien džiugius dalykus.

Po kelių dienų sukaks du metai nuo tos dienos, kai buvo pagrobtas t. Paolo Dall’Oglio. Labai kviečiu išlaisvinti šį pagarbos nusipelniusį vienuolį. Negaliu pamiršti ir Sirijoje pagrobtų ortodoksų vyskupų ir kitų žmonių, pagrobtų konfliktų zonose, - sakė Pranciškus, kviesdamas veikti vietinius ir tarptautinius autoritetus, o visus šv. Petro aikštėje buvusius žmones paprašęs kartu su juo sukalbėti „Sveika, Marija“ maldą už visus pagrobtuosius.

*

Paolo Dall’Oglio yra italų jėzuitų kunigas, gimęs 1954 metais. Didžioji jo gyvenimo dalis susieta su Sirija – čia jis praleido kelis dešimtmečius, išmokdamas arabų kalbą, studijuodamas islamą. 1982 metais jis atrado labai seno, pirmojo tūkstantmečio (Mar Musa) sirų vienuolyno griuvėsius ir širdyje suprato, kad tai yra vieta, kurioje jis turi likti: melstis, medituoti, gyventi. Palengva aplink jį susibūrė vienuolinė bendruomenė, kuri ieškojo glaudaus sąryšio su ortodoksų teologine ir liturgine tradicija ir taip pat artimos draugystės su islamu.

Šimtus tūkstančių žmonių svajones sugriovęs ir likimus sunaikinęs karas Sirijoje, kariaujamas vietos žmonių ir atėjūnų iš viso pasaulio, neaplenkė ir Paolo Dall’Oglio. Kaistant situacijai šalyje, vis labiau artėjant karo grėsmei ir galiausiai jam praasidėjus, vienuolis neliko abejingas likimui šalies, kurią mylėjo kaip savą. Viena vertus, jis išspausdino straipsnį, kuriame ragino valdantį režimą tapti demokratiškesniu, antra vertus, nematė savaiminio išgelbėjimo grupuotėse, kurios kovojo prieš valdantį režimą, tačiau tvirtino, kad reikia su jomis kalbėtis. Bet kaip būdinga karui, jame nėra vietos nuosaikiai pozicijai. 2011 metais valdantysis Sirijos Assado režimas paskelbė, kad jėzuito veikla ir žodžiai netoleruotini, ir liepė jam palikti šalį. Kita vertus, į Mar Musa vienuolyną kelis kartus įsiveržė ginkluoti islamistai, atėmė, ką galėjo ir grasino smurtu čia esantiems, paralyžuodami ir paversdami neįmanomu bendruomenės gyvenimą.

T. Dall’Oglio 2012 metų vasarą grįžo į Italiją, bet netrukus vėl išvyko į Siriją, bandydamas padaryti viską, ką gali dėl šalies sutaikinimo ir dėl humanitarinės pagalbos žmonėms. Paskutinėje savo žinioje jis pranešė, kad yra Raqqa mieste, islamo ekstremistų tvirtovėje, vykdydamas tarpininkavimo misiją. Nuo 2013 metų liepos 29 dienos ryšys nutrūko, ši data laikoma jo pagrobimo diena.

Nuo to laiko apie t. Dall’Oglio likimą pasirodė prieštaringų žinių: pasak vienų, jis nužudytas, bet pasak kitų, jis vis dar gyvas ir laikomas islamistų nelaisvėje, per tą laiką peržengęs 60 metų slenkstį. Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis rodo, kad viltis dėl jėzuito nėra prarasta.

*

Pranciškus taip pat jau ne pirmą kartą priminė ortodoksų vyskupus - graikų ortodoksų metropolitą Boulosą Yazigi ir sirų ortodoksų metropolitą Gregoriosą Youhanną Ibrahimą. Abu jie buvo iš Alepo miesto Sirijoje ir buvo pagrobti 2013 metų balandžio 22 dieną, kai vyko susitikti su viena islamistų grupuote derėtis dėl dviejų kunigų, ortodokso ir kataliko, paleidimo. Tačiau tai tapo tik dar viena proga teroristams pasinaudoti galimybe įkaitais paimti žinomus žmones.  Automobilio, kuriuo važiavo ortodoksų ganytojai, vairuotoją jie tiesiog nušovė. Šiuo metu situacija panaši į pagrobtojo jėzuito: nėra patikimų žinių apie tai, kur jie yra, kita vertus, nėra patikimų žinių ir apie tai, kad būtų nužudyti.

*

Paskutinis popiežiaus sveikinimas sekmadienio vidudienį, prieš palinkint visiems geros dienos ir gardžių pietų, paprašant melstis už jį, buvo skirtas seneliams, mat sekmadienį liturginiame kalendoriuje buvo menami šventieji Joakimas ir Ona, Mergelės Marijos tėvai. „Šia proga noriu pasveikinti visas seneles ir visus senelius, dėkodamas už jų buvimą, tokį vertingą šeimoms ir jaunoms kartoms. Visiems seneliams, kurie gyvi, bet taip pat ir tiems, kurie į mus žiūri iš Dangaus, skirkime sveikinimą ir gražų plojimą!“ – paragino Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.