2015-07-27 15:08:00

Kardinál Rylko rok pred Krakovom: Blahoslavení milosrdní, to je celé kresťanstvo!


Poľsko 27. júla - Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia o rok - v dňoch od 26. do  31. júla 2016 v Krakove - budú v poradí druhými na pôde Poľska po „nezabudnuteľnom stretnutí mladých v Čenstochovej v roku 1991”. Aj na túto skutočnosť upozorňuje v osobitnom posolstve kardinál Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, spoluorganizátorky SDM. Dôraz kladie na tému SDM 2016, prevzatú z evanjeliových Blahoslavenstiev. Pripomína, ako úderne povzbudil mladých pápež František v Riu de Janeiro: „Pozri sa, čítaj Blahoslavenstvá, ktoré ti urobia dobre. Ak chceš vedieť, čo máš konkrétne robiť, čítaj Matúšovu 25. kapitolu, ktorá je protokolom, podľa ktorého budeme súdení. S týmito dvoma vecami máš akčný plán: Blahoslavenstvá a Matúš 25. Nepotrebujete čítať iné...» (Stretnutie s mladými Argentínčanmi, 25. júla 2013).“

Ako píše kardinál Rylko, spomedzi Blahoslavenstiev pre stretnutie v Krakove pápež František nie náhodou zvolil toto: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7):

„V jeho učiteľskom úrade je toto téma rozhodne prioritná. Pápež František vysvetľuje: «Tu je celé evanjelium! Tu! Tu je celé evanjelium, je tu celé kresťanstvo! Všimnite si však, že to nespočíva v pocitoch, nejde o nejaké ‚dobráctvo‛. Naopak, milosrdenstvo je tou pravou silou, ktorá môže zachrániť človeka a svet od ‚rakoviny‛, ktorou je hriech, morálne zlo, duchovné zlo. Jedine láska zapĺňa trhliny a negatívne priepasti, ktoré zlo roztvára v srdci a v dejinách. Ježiš je len a len milosrdenstvo, Ježiš je skrz-naskrz láska.» (Anjel Pána 15. septembra 2013)

Poľský kardinál upozorňuje vo svojom  posolstve na aktuálnosť tejto témy v súvislosti s mimoriadnym Jubileom milosrdenstva, nedávno ohláseným Svätým Otcom. Citujúc z buly Misericordiae vultus (č. 9) a z Veľkonočného posolstva Urbi et Orbi (2013), kardinál pripomína pápežov zámer:

„V Krakove budú mladí ľudia pozvaní, aby uvažovali nad témou «milosrdenstva ako ideálu života a ako kritéria pre dôveryhodnosť našej viery»; budú vyzvaní, aby znovu objavili milosrdnú Božiu tvár, ktorá sa prejavuje v tvári Ježiša Krista - Božieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. Z Krakova sa musí po celom svete rozšíriť správa plná nádeje, o láske milosrdného Boha voči každému človeku na zemi. Pápež hovorí: «Koľkými púšťami aj dnes musí človek prejsť! Zvlášť púšťou, ktorá leží v ňom, keď chýba láska k Bohu a k blížnemu [...], ale Božie milosrdenstvo je schopné dať zakvitnúť aj vyprahnutej krajine...».“

Ako sa ďalej uvádza v posolstve kardinála Stanislawa Rylka, podobne „ako na Svetových dňoch mládeže v Ríme v Tor Vergata, ktoré sa konali v rámci Veľkého jubilea roku 2000, aj na Svetových dňoch mládeže v Krakove bude na mieste najväčšieho stretnutia mladých nazvanom Campus Misericordiae symbolická Svätá brána ako viditeľné znamenie charakteru podujatia. Svätý Otec František, sprevádzaný niekoľkými mladými ľuďmi, prejde touto bránou na začiatku modlitbovej vigílie v sobotu 30. júla, ktorá vyvrcholí eucharistickou adoráciou. A napokon v nedeľu 31. júla po Eucharistii pápež odovzdá piatim dvojiciam mladých ľudí z piatich kontinentov zažaté lampy, symbol ohňa milosrdenstva ponúkaného Kristom, a pošle mladých ľudí do celého sveta ako svedkov a misionárov Božieho Milosrdenstva.“ -jk-

 
All the contents on this site are copyrighted ©.