2015-07-26 17:31:00

Anjel Pána: Eucharistia nahrádza logiku kupovania logikou daru


Vatikán 26. júla – Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi v 17. cezročnú nedeľu sa Svätý Otec zameral na význam Ježišovho znamenia rozmnoženia chlebov v súvislosti s Eucharistiou. Vysvetlil, že Ježiš ako učiteľ vedie svojich učeníkov k tomu, aby vo svojom prístupe k ľuďom nahradili logiku obchodovania logikou daru, založenou na Božej láske.

Presne rok pred Svetovými dňami mládeže 2016 v Krakove sa Svätý Otec „v priamom prenose“ zapísal ako prvý prihlásený účastník SDM. V deň spomienky na sv. Joachima a Annu zablahoželal všetkým starým rodičom. Pripomenul tiež smutné druhé výročie únosu pátra Paola Dall’Oglia i ďalšie nezvestné osoby v Sýrii.

Pred modlitbou Anjel Pána sa pápež František prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium tejto nedele (Jn 6,1-15) nám predstavuje veľké znamenie rozmnoženia chlebov, v rozprávaní evanjelistu Jána. Ježiš sa nachádza na brehu Galilejského jazera, a je obkolesený «veľkým množstvom ľudí», pritiahnutých «znameniami, ktoré robil na chorých» (v. 2). V ňom koná milosrdná moc Boha, ktorá uzdravuje z každého telesnej i duševnej nemoci. Ale Ježiš nie je iba uzdravovateľom, ale aj učiteľom. Vskutku, vystupuje na vrch a sadá si, v typickom postoji učiteľa, keď vyučuje: vystupuje na tú prirodzenú „katedru“, vytvorenú jeho nebeským Otcom. V tejto chvíli Ježiš, ktorý vie dobre, čo hodlá urobiť, stavia svojich učeníkov pred skúšku: Čo urobiť pre nasýtenie všetkých týchto ľudí? Filip, jeden z Dvanástich, robí rýchly výpočet: zorganizovaním zbierky sa dá zhromaždiť najviac ak dvesto denárov na kúpu chleba, čo by aj tak nestačilo na nasýtenie piatich tisícov ľudí.

Učeníci uvažujú v kategóriách „obchodu“, ale Ježiš nahrádza logiku kupovania inou logikou, logikou daru. A hľa, Andrej, ďalší z apoštolov, brat Šimona Petra, predstavuje chlapca, ktorý dáva k dispozícii všetko, čo má: päť chlebov a dve ryby. Ale zaiste – hovorí Andrej – je to nič pre toľký zástup (porov. v. 9). No Ježiš očakával práve toto. Prikazuje učeníkom, aby usadili ľudí; potom vzal tie chleby a ryby, vzdával vďaky Otcovi a rozdával ich (porov. v. 11). Tieto gestá anticipovali tie pri Poslednej večeri, ktoré dávajú Ježišovmu chlebu jeho najpravdivejší význam. Boží chlieb je sám Ježiš. Vytvárajúc s ním spoločenstvo, prijímajúc ho, prijímame jeho život do nás a stávame sa deťmi nebeského Otca a bratmi medzi nami. Vo svätom prijímaní sa stretávame s Ježišom reálne živým a vzkrieseným! Mať účasť na Eucharistii znamená vstúpiť do Ježišovej logiky, do logiky nezištnosti, delenia sa. A hoci sme chudobní, všetci môžeme niečo darovať. „Sväté prijímanie“ znamená aj načerpať od Krista milosť, ktorá nás robí schopnými deliť sa s druhými s tým, čím sme a čo máme.

Zástup je užasnutý nad znamením rozmnoženia chlebov, no dar, ktorý ponúka Ježiš, je plnosť života pre vyhladovaného človeka. Ježiš zasycuje nielen materiálny hlad, ale aj ten hlbší, hlad po zmysle života, hlad po Bohu. Zoči-voči utrpeniu, samote, chudobe a ťažkostiam toľkých ľudí, čo môžeme urobiť my? Sťažovaním si nevyriešime nič, no môžeme ponúknuť to málo, čo máme, ako ten chlapec v evanjeliu. Máme dozaista nejakú hodinku času, nejaký talent, nejakú schopnosť... Kto z nás nemá svojich „päť chlebov a dve ryby“? Všetci ich máme! Ak sme ochotní vložiť ich do Pánových rúk, postačia na to, aby bolo vo svete o trochu viac lásky, pokoja, spravodlivosti, a predovšetkým radosti. Ako je len vo svete potrebná radosť! Boh dokáže rozmnožiť naše malé gestá solidarity a dať nám účasť na svojom dare.

Nech naša modlitba podopiera spoločné úsilie o to, aby nikdy nikomu nechýbal Nebeský chlieb, ktorý dáva večný život, a to, čo je nevyhnutné pre dôstojný život, a nech sa potvrdí logika delenia sa a lásky. Nech nás Panna Mária sprevádza svojím materinským príhovorom.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Pápež František dnes dal osobitne do pozornosti Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Presne rok pred podujatím sa začalo oficiálne prihlasovanie na tento v poradí už 31. ročník SDM. Prvým prihláseným je pápež František, ktorý svoju prihlášku odoslal elektronicky cez dotykový displej priamo z okna svojej pracovne. V tej chvíli sa vedľa neho objavila aj dvojica mladých v tričkách s emblémom SDM.

Svätý Otec zároveň pripomenul súvis nadchádzajúceho SDM s Rokom milosrdenstva: „Tieto Svetové dni, keďže sa budú sláviť počas Roka milosrdenstva, budú v istom zmysle jubileom mládeže, povolanej uvažovať nad témou «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7). Pozývam mladých celého sveta prežívať túto púť buď osobnou prítomnosťou v Krakove, alebo účasťou na tomto momente milosti vo svojich spoločenstvách.“

Pápež František vyzval veriacich k osobitnej modlitbe za dlhodobo nezvestné obete únosov v Sýrii: „Zakrátko uplynie druhé výročie odvtedy, keď bol v Sýrii unesený páter Paolo Dall’Oglio. Obraciam sa s úpenlivou a naliehavou výzvou na oslobodenie tohto uznávaného rehoľníka. Nemôžem zabudnúť ani na pravoslávnych biskupov unesených v Sýrii a na všetky ostatné osoby,  ktoré boli v oblasti konfliktu unesené. Prajem obnovenému úsiliu kompetentných miestnych a medzinárodných autorít, aby bola týmto našim bratom čoskoro prinavrátená sloboda. S láskou a účasťou na ich utrpeniach si ich chceme pripomenúť v modlitbe, a prosme všetci spoločne Pannu Máriu: Ave Maria...“ Spolu s prítomnými sa pápež František pomodlil na tento úmysel „Zdravas´ Mária“.

Svätý Otec nezabudol v závere svojho príhovoru veriacim pozdraviť starých rodičov vo sviatok sv. Joachima a Anny: „Dnes 26. júla si Cirkev pripomína svätých Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, a teda Ježišových starých rodičov. Pri tejto príležitosti by som chcel pozdraviť všetky staré mamy a starých otcov, s poďakovaním za ich drahocennú prítomnosť v rodinách a pre nové generácie.“ Potom vyzval prítomných na Námestí sv. Petra, aby sa potleskom pripojili k tejto gratulácii: „Všetkým starým rodičom, ktorí žijú, ale aj tým, ktorí na nás pozerajú z neba, venujme pozdrav a pekný potlesk...“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.