2015-07-25 00:00:00

Romoje susitiks jauni vienuoliai


Šiemet minimų pašvęstojo gyvenimo metų proga, rugsėjo 15-19 dienomis Romoje vyks Dievui pašvęstą gyvenimą pradedančio jaunimo susitikimas. Pašvęstojo gyvenimo kongregacija kviečia atvykti postulantus, dar tik bandančius atpažinti savo pašaukimą, taip pat formacijos kelią tik pradėjusius novicijus, noviciatą baigusius ir laikinuosius įžadus davusius vienuolius, o taip pat tuos, kurie jau yra davę amžinuosius įžadus, tačiau ne daugiau kaip prieš dešimtį metų.

„Pažadinkite pasaulį!“ – šiuo popiežiaus Pranciškaus raginimu buvo pradėti šiemet švenčiami Pašvęstojo gyvenimo metai. Šis raginimas yra ir būsimo jaunų vienuolių susitikimo tema. Šiuo raginimu į jaunuosius vienuolius kreipiasi ir Pašvęstojo gyvenimo kongregacija, kviesdama juos atvykti į Romą ir dalytis mintimis apie savo pašaukimą, vienuoliško gyvenimo patirtimi ir drauge melstis.

Susitikimo temos antroji dalis – trys žodžiai „Evangelija, pranašystė, viltis“ – paaiškina kokia bus rugsėjo mėnesį vyksiančio susitikimo tematika. Jame bus svarstomi pašvęstojo gyvenimo bibliniai, teologiniai ir charizminiai o taip pat ekleziologiniai aspektai. Bus sudarytos galimybės jauniems vienuoliams pasidalinti tarpusavy formacijos patirtimi ir lūkesčiais, visiems drauge liudyti pašaukimo teikiamą entuziazmą.

Susitikimo rugsėjo 15-19 dienomis pagrindiniai renginiai vyks Vatikane, Pauliaus VI audiencijų salėje. Rytais vyks visiems skirti bendri susitikimai, organizatorių vadinami „klausymosi metu“. Po pietų vyks susitikimai ir pokalbiai mažesnėse kalbinėse grupėse. Programoje taip pat numatyti liudijimų bei maldos momentai. Susitikimas prasidės maldos budėjimu Šv. Petro aikštėje, rugsėjo 15-osios vakarą ir pasibaigs Mišiomis, kurios bus aukojamos Šv. Petro bazilikoje rugsėjo 19-ąją priešpiet.

Kaip sakė Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivysk. Jose Rodriguez Carballo, italų katalikų žinių agentūrai SIR duotame interviu pristatydamas šį renginį, jaunųjų vienuolių susitikime ketinama paliesti pagrindines jų apsisprendimo pasišvęsti Dievui, broliško gyvenimo ir misijos temas. Bus sudarytos sąlygos iš įvairių kontekstų atvysiantiems ir skirtingą patirtį turintiems jauniems vienuoliams pasidalinti savo džiaugsmais ir viltimis. Romoje vyksiančiame susitikime turėtų dalyvauti apie 5 tūkst. jaunų vienuolių iš viso pasaulio. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.