2015-07-25 19:19:00

Popiežius pasveikino ir suteikė bažnytinę bendrystę naujajam armėnų katalikų patriarchui


Liepos 14-24 dienomis vykusiame sinode armėnų katalikų vyskupai išsirinko naują patriarchą – Sirijoje gimusį ir ilgus metus Prancūzijoje tarnavusį vyskupą Grigalių Ghabroyan, kuris, kaip patriarchas, priėmė Grigaliaus Petro XX Ghabroyan vardą.

Kaip ir numatyta Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodekse, armėnų katalikų vyskupų sinodas informavo Šventąjį Sostą apie kanoninius rinkimus, pridėjo tradicinį tikėjimo išpažinimą ir paprašė, patriarchui asmeniškai pasirašius, pripažinti bažnytinę bendrystę su Šventuoju Sostu.

Jau kitą dieną po išrinkimo, šeštadienį, popiežius Pranciškus šią bendrystę suteikė, pridurdamas, kad jo išrinkimas yra gilaus džiaugsmo motyvas, kad jis sveikina naująjį patriarchą ir meldžia jam dieviškų dovanų gausos, kad jo tarnystė suteiktų daug vaisių; sveikina ir laimina visą patriarchatą.

Pranciškus taip pat užsimena, kad armėnų katalikų Bažnyčia susiduria su įvairiais sunkumais, tarp kurių ir dideli išbandymai Artimųjų Rytų regione. Tačiau mūsų žvilgsnis, apšviestas tikėjimo į prisikėlusį Kristų šviesos, yra pilnas vilties ir gailestingumo, nes mes esame įsitikinę, jog Jėzaus kryžius yra tas medis, kuris teikia gyvybę, priduria popiežius.

Naujasis armėnų katalikų patriarchas Grigalius Petras XX Ghabroyan yra gimęs 1934 metais, mokėsi Libane, o vėliau Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Kunigu buvo įšventintas 1959 metais, o vyskupu 1977-aisiais, tapdamas armėnų katalikų bendruomenės Prancūzijoje ganytoju. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.