2015-07-21 16:52:00

Rekordinės aukos Kirche in Not projektams


Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai organizacija, dažnai vadinama savo pirmuoju vokišku pavadinimu „Kirche in Not“, praėjusiais 2014 m. surinko rekordinį aukų skaičių – 106 milijonus eurų. Tai pirmas atvejis šios organizacijos istorijoje kai surinktos aukos viršijo 100 milijonų sumą.

Kaip skelbiama 2014 m. veiklos ataskaitoje, daugiausia pinigų „Kirche in Not“ veiklai – 28 milijonus eurų - pernai paaukojo prancūzai. Antroje vietoje vokiečiai – 11,3 milijono, trečioje britai – beveik 11 milijonų. Šveicarijoje ir Lichtenšteine surinkta beveik 10 milijonų. Surinkusi daugiau aukų, „Kirche in Not“ pernai galėjo finansuoti 614 projektų 145 pasaulio šalyse. Daugiausia paramos suteikta Artimųjų Rytų krikščionims. Antroje vietoje Azija, visų pirma įvairūs projektai Filipinuose, trečioje vietoje – Ukraina.

Krikščioniškos šalpos organizacija Kirche in Not buvo įkurta 1947 m. Vokietijoje. Jos kūrėjas, prieš 12 metų miręs olandas kunigas Werenfriedas Van Straatenas, savo labdaringą veiklą pradėjo Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pokario metais šelpdamas vokiečius ir kitų tautybių pabėgėlius, pasitraukusius iš sovietų armijos užimtų Rytų Europos šalių. Karo pabaigoje spontaniškai pradėta labdaros veikla, 1947 m. įgavo institucinį pavidalą – virto oficialia bažnytine šalpos organizacija. Iš pradžių šelpusi Vakarų Europoje atsidūrusius pabėgėlius, vėliau kunigo Van Straateno suburta organizacija ėmė šelpti Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčias. Šiandien ji remia kenčiančią Bažnyčią visame pasaulyje. 2011 m. jai buvo suteiktas popiežiaus teisių labdaringos organizacijos statusas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.